Tegevusteraapia

Tegevusteraapia tegeleb tervise edendamise ja heaolu parandamisega läbi tegevuste. Tegevusteraapia eesmärk on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine, et võimaldada inimestel osaleda igapäevastes tegevustes.

Inimese tegevusvõime parandamiseks on võimalik tegevusteraapias arendada inimese võimeid ja oskuseid, mis on vajalikud toimetulekuks igapäevategevustes, teiseks on võimalik kohandada tegevused vastavaks inimese võimetele. Kolmas aspekt on keskkonna kohandamine selliselt, et see soodustaks inimese iseseisvat toimetulekut.

Tegevusteraapia filosoofilised alused

  1. Kesksed mõisted on TEGEVUS ja tegevusvõime.
  2. Tegevus on inimesele olemuslik ja seetõttu on tegevus alati olnud inimelu koostisosa.
  3. Tegevus annab elule tähenduse ja tingib käitumise.
  4. Tegevusel on arenguline dimensioon – inimese arengule vastavalt muutvad ka tegevused.
  5. Tegevus mõjutab tervist ja heaolu.
  6. Tegevus aitab luua struktuuri ja organiseerida aega.
  7. Tegevus annab elule sisu nii kultuurilisel kui isiklikul tasandil.
  8. Tegevused on individuaalsed. Erinevad inimesed väärtustavad erinevaid tegevusi

Tegevusteraapia teenus

Tegevusteraapia algab tegevusvõime hindamisest, mille eesmärgiks on saada teadmisi kliendi tegevusvõime tugevatest külgedest ning neid piiravatest, edendavatest ja toetavatest teguritest. Tegevusvõime hinnangule tuginedes koostatakse teraapiaplaan. Peamiselt hõlmab see kolme faktorit: inimese oskuste ja võimete arendamine, tegevuste kohandamine ja/või keskkonna kohandamine. Kõik need tegurid mõjutavad inimese osalemist oma igapäevategevustes.

Kliendid võivad olla eri vanuses ja väga erinevate probleemidega (neuroloogilised, psühhiaatrilised, ortopeedilised jpm diagnoosid). Tegevusteraapias on töövahendiks eesmärgipärane, kliendi jaoks tähenduslik tegevus. Tegevus võib olla nii teraapias kasutatavaks vahendiks kui ka lõppeesmärgiks. Vastavalt sellele valitakse ka teraapias kasutatavad tegevused. Tegevusteraapiat viiakse läbi individuaalselt või rühmana.

Tegevusteraapia on meekonnatöö, kus meeskonna olulisimaks liikmeks on klient. Teraapias kasutatavad tegevused peavad olema kliendi jaoks tähenduslikud. Teraapia tulemus peab samuti olema oluline eelkõige kliendi jaoks

Hind

Visiiditasu: 50€/h

Soovid tegevusterapeudi juurde minna?

Võta meiega ühendust.