Tööelu toetamise programm “Uus algus”

Arengu Keskuses Avitus toimus aastatel 2009-2011 Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil ulatuslik nõustamisprogramm “Uus Algus”, mis toetas tööturule sisenemist ning aitas ennetada tööturult väljalangemist.

Osaleda said inimesed

  • kes olid kaotanud või kaotamas töökohta
  • kes said toimetulekutoetust
  • kelle pere sissetulek (leibkonna liikme kohta) oli alla poole miinimumpalga
  • kes olid kodused väikelapsega emad või isad

Programmis osalemine oli tasuta.

Projekt lõppes 31.oktoobril 2011.

Projekti käigus toimusid alljärgnevad tegevused:

Rühmatöö – 12 enesearengurühma ning Portfoolio koostamise rühmad.

Individuaalnõustamine – psühholoogiline, juriidiline ja ettevõtlusalane nõustamine

KONTAKT

Täpsemat infot programmi kohta saad vajadusel aadressil uusalgus@avitus.ee või numbril 56 577 447 (rühmajuht Anne-Ly Rõuk).