Avitus – eluterve meel

Avituse missioon on inimeste heaolu suurendamine ning stressi, masenduse ja läbipõlemise vähendamine.

Avitus on 2006. aastast keskendunud tööle meeleoluhäirete ja stressispektri häirete valdkonnas. Ennetame ja leevendame läbipõlemist, pikaajalist stressi, depressiooni, bipolaarset häiret ja ärevushäireid. Selleks on meil välja töötatud erinevad rühmatöö- ja koolitusprogrammid, lisaks toetame individuaalse nõustamise ja supervisioonitööga. Koolitame ja nõustame sotsiaalvaldkonna spetsialiste ja tööandjaid. Ettevõtetele pakume erinevaid organisatsioonikoolitusi. Tegeleme teavitustööga.

Avitus on sotsiaalne ettevõte, mis alates 2013. aastast kuulub Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikku. Avitus kuulub ka Eesti Puuetega Inimeste Kotta ja Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni.

Avituses töötavad spetsialistid

Meie meeskond

Katrin Randrüüt
Koolitusjuht, kogemusnõustaja
Sven Reiter
Tegevjuht, sõltuvusnõustaja

Avituse juhatus

Juhatuse liikmed on Katrin Randrüüt, Teresa Sale ja Sven Reiter

Koolitused Töötukassa rahastusel

Avitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner ning Avituse koolitustel osalemiseks on teatud tingimustel võimalik taotleda Töötukassa poolset finantseerimist. Loe lähemalt Töötukassa lehelt.

Avituse ühiskondlik mõju

Loe, millist mõju Avituse tegevus avaldab eraisikutele ja organisatsioonidele.

Avituse mõju raport eraisikutele

Avituse mõju raport organisatsioonidele

Tegevuspõhimõtted

Avituse põhikiri

Avituse koolituste kvaliteedi tagamise alused

Avituse eetikapõhimõtted

Majandusaasta aruanded

Aruanne 2015

Aruanne 2016

Aruanne 2017

Aruanne 2018