Arengukeskus Avitus teostab perioodil september 2018-oktoober 2019 projekti „Tulemuslik turundus“. Projekti rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 14 856 EURi.

Projekti eesmärk:

Avituse finantsvõimekus on paranenud, kliendibaas laienenud ja müügitulu sotsiaalsest ettevõtlusest kasvanud läbi strateegilise kommunikatsiooniplaani, brändi platvormi ning uute müüki toetavate materjalide loomise – logo, stiiliplatvorm, kujundused ja veebileht.

Projekti lühikokkuvõte:

Vaimse tervise edendamisele pühendunud MTÜ Avituse põhikirjaliste eesmärkide paremaks täitmiseks koostatakse projekti käigus strateegiline kommunikatsiooniplaan, milles on läbi analüüsitud peamised sihtrühmad, nende vajadused, müügipotentsiaal, sõnumid, kommunikatsioonikanalid ja -taktikad ning millel hakkab põhinema kogu järgnev Avituse turundustegevus.

Luuakse Avituse brändi platvorm, milles on kirjeldatud disaini aluseks olevad väärtused, sellele põhinevalt kujundatakse uus logo, stiiliplatvorm ning kujunduspõhjad erinevatele müügikanalitele. Luuakse uus, visuaalselt atraktiivne, kasutajasõbralik, mobiilile kohanduv ning oluliste funktsionaalsustega koduleht, millele lisandub venekeelne osa. Avituse kuvandit uuritakse ja uusi kujundusi testitakse veebiküsitlustega sihtrühma seas.

Strateegiliselt läbimõeldud ja sihitud turundus koos müüki toetavate kujunduste ning veebiga aitab kaasa Avituse müügitulu kasvule sotsiaalsest ettevõtlusest ning võimaldab laiendada kliendibaasi.

Projektijuht: Triin Ülesoo, triin@avitus.ee, tel. 51 555 02