Pille Varmann

Psühhiaater-psühhoterapeut
Lühitutvustus

"Haigus on sügavamas tähenduses üks individu-atsiooniprotsessi staadium." C. G. Jung

Olen rohkem kui 30-aastase töökogemusega arst spetsialiseerumisega sisehaigustele ja psühhiaatriale. Olen läbinud gestaltteraapia väljaõppe, alates 2013. aastast olen jungiaanlik analüütik. Muudest psühhoteraapia meetoditest
olen õppinud veel muusikateraapiat, traumateraapiat ja sümboldraamat.

Arstina pean oluliseks pühendumist tervenemisprotsessile ja head koostöösuhet arsti ja patsiendi vahel. Just sellises suhtes, kus arst ja patsient on võrdsed partnerid, saab tekkida usaldus, mis aitab parima tulemuseni jõuda. Kuna oman laiapõhjalist ettevalmistust, aitan teil orienteeruda meditsiini keerukas labürindis, vaadates inimese tervislikku seisundit alati ühe terviku, mitte osadeks lahutatuna. Arstina olen nõudlik, eeldades patsiendilt pühendumist ja regulaarset tööd iseendaga, kus fookuses on sisemine areng kõkide oma raskuste ja sõlmpunktidega.