Alissa Ivanova

Loovterapeut
Lühitutvustus

„Kunst on peegel, millesse vaadates inimene tunneb ära midagi endast, millest tal polnud aimu“ (Alain, 1936)

Olen 2013. aastal lõpetanud kunstiteraapia eriala draamateraapia suunal. Praegu olen visuaalkunstiteraapia magistriõpingute lõpetamise faasis.

Igapäevaselt töötan peale Avituse veel teises rehabilitatsiooni meeskonnas erivajadustega laste ja täiskasvanutega. Varasem tööpraktika hõlmab tegelemist psüühika- kui sõltuvushäiretega, töö kaotanud inimestega, hooldekodus elavate eakate ning lastekodu noorukitega.

Oma töös kasutan psühhodraama teoreetilist lähenemisi ning ühendan need kunstiteraapia meetodite ning tehnikatega. Pean oluliseks pidevat enesearendamist ning selleks, püüan omavahel põimida teooriad teraapiast, filosoofiast, antropoloogiast ja kunstist.