Arengukeskus Avitus teostab perioodil mai 2012-oktoober 2013 projekti „Terve mina – terve pere“. Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 44 763 EURi.

Antud projekt on teine osa kaheosalisest taotlusvoorust, mille esimeses osas töötati välja äriplaan, saavutati koostöö avaliku sektoriga ning valmistati juhend- ja õppematerjalid rühmajuhtidele. Teine osa keskendub teenuste käivitamisele ja sisulise töö läbiviimisele, milleks on depressiooni ja vanemahariduse nõustamisprogrammide elluviimine Tallinnas, Keilas, Viimsis ja Valgas.  

Avitus MTÜ projekt „Terve mina – terve pere“ seisneb teenuste arendamises ja käivitamises,mis keskenduvad depressiooni ennetamisele ja leevendamisele ning vanemahariduse pakkumisele eesmärgiga leevendada vanemate stressi ning kasvatada terveid ja toimetulevaid lapsi, ennetades sotsiaal- ning terviseprobleeme tulevikus.

Projekti eesmärgiks on koostöös avaliku sektoriga avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi suurendamine kohalikele elanikele vaimse tervise tugevdamiseks  Avituse äriplaani tegevuste käivitamise kaudu. Käivitatakse koolitusprogrammid meeleoluhäirete ja vanemahariduse valdkonnas.

Projekti käigus on eesmärgiks saavutada toimiv ja tõhus koostöö avaliku sektoriga ja kaasatud partneritega: Sotsiaalministeeriumi Rahvatervise osakond, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Viimsi vald, Keila linn, Valga linn, Eesti Lastevanemate Liit, Viimsi kool, Püünsi kool.

Projektijuht: Triin Ülesoo, triin@avitus.ee, tel. 51 555 02