Supervisioon

Kellele on supervisiooni vaja?

Supervisioon aitab organisatsioonidel ja töötajatel hoida vaimset tervist ja toetada professionaalsuse tõusu. Supervisioon e. tööalane nõustamine on hea lahendus igaühele, kes soovib muutusi või toetust tööelus – ta aitab leida uusi lahendusi tööalastele olukordadele, ressursside leidmisele või toetab muutuste tegemist tööalases käitumises.

Eriti vajalik on supervisioon inimestega töötavatele spetsialistidele (sotsiaaltöötajad, kogemusnõustajad, õpetajad, nõustajad) – ka ennast tuleb hoida, arendada ja laadida!

Supervisiooni võtmemõiste on reflektsioon, mis tähendabki enese ja oma tegutsemise analüüsi, läbimõtlemist ja selle abil uute võimaluste nägemist.

Milline on supervisiooni protsess?

Supervisioon eeldab järjepidevat pikaajalist protsessi, mis lepitakse eelnevalt kliendiga kokku. Supervisioon võib toimuda erinevates vormides:

 • individuaalselt, üks-ühele töös (teemad: isiklik professionaalne areng, kliendijuhtumid, tööalased- ja suhteprobleemid jmt.)
 • meeskondlikult (teemad: töö käigus üleskerkivad erinevad probleemid (sh töösuhted, -rollid, -keskkond, eesmärgid jmt.)
 • grupi/organisatsioonina (teemad: muudatuste juhtimine organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks, efektiivsemaks toimimiseks jmt.)

Supervisiooni tulemusel

 • taastub töötaja tööressurss ja kasvab töörõõm
 • toimub töötaja üldine professionaalne areng, sh tugevuste ja kasutamata ressursside väljatoomine
 • luuakse selgust ja leitakse lahendusi või uudseid vaatenurki tõstatatud probleemidele ja keerulistele olukordadele
 • saavutatakse soovitud eesmärgid või lepitakse kokku viis nendeni liikumiseks

Lähemalt saad supervisiooni kohta lugeda Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) kodulehelt.

Avitus teeb koostööd professionaalsete superviisoritega, kes on läbinud rahvusvahelise (ANSE – Association of National Organisation for Supervision and Coaching in Europe) standarditele vastava väljaõppe:

 • Ingrid Tiido
 • Küllike Oja
 • Tarvo Tendal
 • Ülla Visnapuu
 • Moonika Laht
 • Natalja Krassilnikova

Soovid supervisiooni?

Võta meiega ühendust!