Sügisest saab iga soovija õppida kogemusnõustajaks

Et olla adekvaatselt toeks puudega, füüsist või vaimu kurnava haigusega võitlevatele või rasket eluperioodi läbivatele inimestele, saab oktoobrist ammutada teadmisi riiklikult kinnitatud õppekavaga kogemusnõustajate väljaõppel.

Meeleoluhäirete leevendamisele keskendunud vaimse tervise keskus Avitus on loonud väljaõppe, et anda põhjalik ülevaade psühholoogilistest taastumisprotsessidest ja kasutada antavaid nõustamisoskusi kaasmaalaste elukvaliteedi parendamisel, ühendades teadus – ja kogemuspõhise õppe.

Kogemusnõustajaks saamise eelduseks on isikliku taastumisloo olemasolu ja valmidus seda kogemusnõustaja töös kasutada, piisav taastumise tase, positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes, psühhosotsiaalne küpsus, valmidus taastumislugu väljaõppeprotsessis läbi töötada ja õppimisvahendina kasutada, teha koostööd koolitajate, kaasõppijate, praktikajuhendajate ja superviisoritega. Samuti eeldatakse valmidust pakkuda kogemusnõustaja teenust rehabilitatsioonimeeskondades ja vähemalt põhiharidust.

Kogemusnõustaja õpe toimub Tallinnas ja kestab kaheksa kuud, mille jooksul saadakse ülevaade kogemusnõustamise rakendusaladest ja antakse ülevaade nõustamise baasoskustest, metoodikatest ja nõustamistehnikatest, ning harjutatakse neid juhendatud rollitegevustes ja kogemusliku õppe protsessides.

Samuti teeb tudeerija tutvust kriisiteooriatega ja õpib selgeks kriisisekkumise põhitehnikad, harjutab neid juhendatud rollimängudes ning õppeprotsessis. Uues aastanumbris ette võetava praktika eesmärk on lisada teadmisi reaalsetes klienditööprotsessides toime tulemiseks. Tutvustatakse ka Eesti hoolekande-, tervishoiu- ja tööhõivesüsteemi vajadusi ning kogemusnõustamise võimalusi ja piire.

Allikas: Postimees