Arengukeskus Avitus viis 2012-2013 aastal läbi poolteist aastat kestva koolitusprogrammi „Stressist, depressioonist ja läbipõlemisest vaba tööelu“, mille eesmärgiks on arendada osalejate oskusi oma psüühilise tervise, heaolu ja tasakaalu hoidmiseks ning aidata sellega kaasa nende tööturule naasmisele, seal püsimisele või töövõime parandamisele.

Projekti toetas Euroopa Sotsiaalfond “Tervislike valikute ja eluviiside soodustamise” meetme raames, toetuse suurus on 16 519 eurot. Tänu fondi toetusele, on programmis osalemise omaosalus inimese jaoks minimaalse suurusega.

Programm „Stressist, depressioonist ja läbipõlemisest vaba tööelu“ on mõeldud inimestele, kes tunnevad, et stress, probleemid meeleoluga või läbipõlemine raskendavad töö tegemist või tööle saamist, suhtlemist või igapäevast toimetulemist. Samuti neile, kes soovivad selliseid probleeme ennetada või toetavad teisi inimesi.

Programmil on Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 6745HTM

Koolitusgruppe viisid läbi Avituse rühmajuhid ja koolitajad Anneli Valdmann, Triin Ülesoo, Kristi Leps, Tarvo Tendal ja Anne-Ly Rõuk.

 

Projektijuht:

Triin Ülesoo

telefon: 51 555 02

e-post: triin@avitus.ee