Sotsiaalne rehabilitatsioon – planeerimine ja hindamine

Tegevusluba nr SRT000192
Rehabilitatsioonivajaduse hindamine, rehabilitatsiooni planeerimine, rehabilitatsiooniplaanide koostamine ja täiendamine; rehabilitatsiooniprotsesside, eel-, vahe- ja lõpptulemuste hindamised.

Info ja koordineerimine

Kontaktide saamiseks vajuta nimel
Marina Eero
Sotsiaaltöötaja