Taastumise toetamine Avituse rehabilitatsioonikeskuses

Vastavalt MTÜ Avitus juhatuse otsusele lõpetame alates 01.10.2020 ajutiselt uute klientide vastuvõtu tööalase rehabilitatsiooni teenusele.
Juba olemasolevate klientide puhul aitame igal neist leida just temale sobiva rehabilitatsiooniteenuse osutaja või osutame vajadusel ise lepingulise teenuse lõpuni.
Selleks teeme muuhulgas aktiivset koostööd meie pikaajalise koostööpartneriga  MTÜ Libertas kliinikuga, kes on andnud selleks esmase nõusoleku.

 

 

Meie rehabilitatsioonikeskus pakub toetust inimestele, kelle osaline töövõime on põhjustatud psüühikahäiretest. Oleme depressiooni ja ärevushäiretega inimesi aidanud juba üle 10 aasta ning meie meeskond on selle jooksul kogunud väärtuslikke kogemusi. Viime sind kokku professionaalsete spetsialistidega, kes just sinu situatsioonile vastavalt parimat tuge oskavad pakkuda.

Meil on valik erinevaid nõustamisi ja toetavaid ning edasiviivaid grupitöid. Sinu taastumise toetamisel saame kaasata ka sinu pere, sest lähedaste mõistmine ja õigel viisil pakutud abi on kõige olulisem kark, millele toetuda.

Teenuste kokku panemisel ja sihtide seadmisel kuulame sind, sest sina oled kõige suurem ekspert oma elu puudutavas. Meie oleme teekaaslased, kes sinuga käänulisel teel kõrvuti kõnnivad ja kellele sinu elukäik korda läheb.

Avituse psühholoogid on erinevate koolkondade väljaõppe ja erineva taustaga, seega leiad kindlasti enda jaoks sobiva inimese ja lähenemisviisi. Meie rehabilitatsioonikeskuse üheks suurimaks eeliseks on palju kogemusnõustajaid –  need on inimesed,  kes on ise olnud depressioonis, kannatanud ärevushoogude all või kogenud muid elulisi kriise. Tänaseks on nad läbinud nõustamiskoolituse ja valmis oma kogemuste pinnalt teisi, kellel sama teekond jalge all, abistama ja toetama. Sul on võimalus rääkida inimesega, kes mõistab sind hoopis teiselt pinnalt.

Loe mida teevad meie erinevad

Rehabilitatsioonikeskuse spetsialistid

Rehabilitatsioonikeskuses pakutavad

Grupid

Neist gruppidest saad rehabilitatsiooniteenusel olles osa võtta

Kliki ümbrikul, et lugeda lähemalt:

Tööalast rehabilitatsiooni, millele suunamine käib läbi Eesti Töötukassa, saavad tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed:

 

 • kellel on puue või püsiv töövõimetus (ehk vana hindamise järgi määratud töövõimetusprotsent) või osaline töövõime (uue hindamise järgi) ning
   • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või
   • otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Kui inimene saab uue töövõime hindamise järgi puuduva töövõime, siis ta tööalast rehabilitatsiooni ei saa. Sellisel juhul on talle ette nähtud sotsiaalne rehabilitatsioon, mida saab läbi Sotsiaalkindlustusameti.

Tunni hind:

Psühholoogi nõustamine

 • individuaalnõustamine 50 EUR
 • grupinõustamine 18 EUR / in

Tegevusterapeudi töö

 • individuaalnõustamine 50 EUR
 • grupinõustamine 18 EUR / in

Kogemusnõustamine

 • individuaalnõustamine 40 EUR
 • grupinõustamine 18 EUR / in

Sotsiaaltöötaja nõustamine

 • individuaalnõustamine 50 EUR
 • grupinõustamine 18 EUR / in

Loovterapeudi töö

 • individuaalnõustamine 50 EUR
 • grupinõustamine 18 EUR / in

Füsioterapeudi töö

 • individuaalnõustamine 50 EUR
 • grupinõustamine 18 EUR / in

Psühhiaatri konsultatsioon

 • individuaalnõustamine 75 EUR

Vanad hinnakirjad

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse eest maksab Töötukassa, sinule on teenused tasuta.

Ühe tunni sisse on arvestatud kokku 60 minutit spetsialistitööd, millest 45 minutit kulub kliendikohtumisele.

Tavalise rehabilitatsiooniplaani kestvuseks on 12 kuud ja rahastatavaks summaks 1800 EUR.

Vajadusel maksab Töötukassa sulle (olenemata sellest, kas oled töötuna registreeritud või mitte)  rehabilitatsiooniteenusel osalemisel ka sõidu-ja majutustoetust.

Rehabilitatsiooniteenust pakume Avituse ruumides Tallinnas, Kotka 16..

Liikumispuudega  klientide teenindamine toimub Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumides aadressil Endla tn 59-1, Kristiine linnaosa, Tallinn.

 1. Kõigepealt peaksid sa ühendust võtma sulle sobiva Töötukassa esindusega ja leppima kokku kohtumise juhtumikorraldajaga rehabilitatsioonivajaduse hindamiseks. Helistamisel tasub kohe mainida, et soovid rehabilitatsiooniteenust, siis lepitakse sulle kokku kohtumine õige inimesega.
 2. Töötukassa juhtumikorraldaja uurib sinuga kohtudes sinu probleemide, takistuste ja piirangute kohta. Üheskoos lepite te kokku rehabilitatsiooni eesmärgi – mida soovid saavutada teenuste toel. Eesmärk võib olla seotud tööga (näiteks: suudad säilitada töövõimet, suudad astuda samme töö leidmiseks vmt) või muude valdkondadega, mis mõjutavad sinu elukvaliteeti ja tegutsemisvõimet (näiteks: meeleolu on tõusnud, mul on rohkem energiat, julgen rohkem suhelda, oskan ennast kehtestada vmt).
 3. Peale vestlust Töötukassa juhtumikorraldajaga ja kinnitust, et sind suunatakse rehabilitatsiooniteenusele, on sul 7 tööpäeva aega, et ennast registreerida rehabilitatsiooniteenuse osutaja juures. Avituse teenustele registreerimiseks võta ühendust teenuse koordinaatoriga. Registreerimisel küsime sult erinevaid andmeid (nagu näiteks telefon, e-post, isikukood, töötukassa juhtumikorraldaja nimi jne), kõige parem on käepärast hoida töötukassast kaasa saadud Individuaalne Tööotsimiskava.
 4. Teenusele registreerimisel leiame sulle järgneva 2 nädala jooksul aja meie juures toimuvaks vestluseks, mille käigus paneme kokku sinu individuaalse tegevuskava.
 5. Vestlust viivad Avituses läbi 2-3 spetsialisti, kes jällegi täpsustavad sinu probleeme ja eesmärke. Samuti tutvustavad sulle meie võimalusi ning lepivad sinuga kokku, milliseid teenuseid ja millises mahus hakkad saama.
 6. Peale vestlust meie spetsialistidega koostame sulle 2 nädala jooksul tegevuskava, kus on kirjas teenused, eesmärgid ja mahud. Enne kui saadame tegevuskava Töötukassale saad selle üle vaadata.
 7. Töötukassal on 7 tööpäeva aega tegevuskava kinnitamiseks.
 8. Peale Töötukassa kinnitust alustame kuu aja jooksul teenuste pakkumisega. 
No Fields Found.

Psühholoog…

…Arvamus, mille kohaselt käivad psühholoogi juures vaid nõrgad inimesed, on vale. Psühholoogi juures käivad targad inimesed, kes teavad, et nad vajavad toetust, näevad et nende probleemide juures oleks nõuandest abi ning hoolivad enda tervisest ja heaolust.

Meil pakuvad psühholoogilist nõustamist spetsialistid, kes on psühholoogiaalase kõrghariduse ja väga mitmekülgse täiendväljaõppega. Kogemuste pagas erinevatest valdkondadest, kus varem tööd on tehtud on lai ja annab võimaluse pakkuda tuge väga erinevate murede korral.

Kogemusnõustaja…

…Kogemusnõustamine on Eestis uus, kuid mujal maailmas küllaltki levinud teenus. Sisuliselt on seda tehtud juba aegade algusest saati – igas kogukonnas on leidunud liikmeid, kes oma kogemusi julgustaval moel teistega jagada oskavad ning seeläbi oma elus aset leidnud õppetunde realiseerida saavad.

Avituse kogemusnõustajad on lisaks oma väärtuslikele elukogemustele läbinud ka pika ja põhjaliku väljaõppe, mille käigus on omandatud nõustamisoskused ja läbi töötatud oma isiklik lugu, võimaldades seda teiste aitamiseks parimal viisil kasutada.

Kogemusnõustamine võib olla nii lühike, ühe-kahe kohtumisega piirduv ettevõtmine kui ka pikem protsess, milles on oma osa ka kliendi kogemuse jagamisel. Paljud inimesed on leidnud, et kogemusnõustaja juurde tulek on vabastanud hulga kogunenud pingeid, kuna on võimalik end tühjaks rääkida ja kuulamas on inimene, kellel endal sama kogemus juba olemas.

Kogemusnõustajatena on meie taastumise toetamise meeskonnas mitmeid inimesi, kes on olnud depressioonis, kannatanud ärevushoogude ja paanikahäire all või kogenud muid elulisi kriise ning tänaseks on nad läbinud väljaõppe ja valmis oma kogemuste pinnalt teisi, kellel sama teekond jalge all, abistama ja toetama.

Loovterapeut…

…Ühte loovteraapia protsessi mahub vestlusi, vaikimist ja loovtööd. See võib olla üks töö, mida inimene teeb 10 seansi jooksul või 30 tööd, mida inimene teeb ühel seansil.

Kohtume tihti inimestega kes kardavad eneseväljendamist kunsti vahendusel, sest neile on kunagi koolis öeldud, et nad ei oska joonistada. Ületades hirmu saada negatiivne hinnang alustavad nad loovtöödega ja läbi selle avastavad ennast, leiavad vastuseid küsimustele, leiavad oma töödest ja iseendast midagi täiesti uut. Loovteraapias pole oskus joonistada vajalik, see kujuneb protsessis.

Loovtööl ja kunstil on loovteraapias oluline koht terapeudi ja inimese vahel. Teraapia protsessi mõjutab nii töö loomise protsess, kui selle vaatamine ja lahti mõtestamine. Vahel ei ole vaja teraapias muud, kui lasta inimesel minna loomise protsessi, vahel on eesmärgini jõudmine keerulisem. Igal juhul on teekonnal parema enesetundeni kaasas terapeut.

Sotsiaaltöötaja…

…juhendab Sind sotsiaalsüsteemi labürindis, et sulle vajalik info ja abivõimalus leida. Koos sinuga sulle sobivas tempos ning parima metoodikaga avastame kes, kus ja kuhu sa teel oled.

Psühhiaater…

…Rehabilitatsioonitöös ei võta psühhiaater üle sinu igapäevast ravimist – ravimite kirjutamist ja jälgimist. Küll aga saab psühhiaater konsulteerida diagnoosi ja raviskeemi osas. Psühhiaater aitab paremini aru saada psüühilistest haigustest ja saab arstina jagada teadmisi, kuidas sellega tegeleda. Lisaks on meeskonnaliikmete konsultant, et kõigil oleks hea pilt sellest, kuidas kõige paremini sinu vajadustega arvestada.

Füsioterapeut…