Arengukeskus Avitus teostab perioodil juuli 2016- mai 2017 projekti „Kogemus väärtuseks“. Projekti rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 11 945 EURi.

Projekti eesmärgiks on Avituse tegevusvõimekuse suurenemine läbi kogemusnõustajate teenuse arendamise, tõhusa võrgustikutöö käivitamise ning organisatsioonisisese ja -välise koostöö parendamise.

 

Projektiga käivitatakse Avituse kogemusnõustajate võrgustikutöö, mille sisemiseks eesmärgiks on nõustajate töö koordineerimine, toetamine, motiveerimine ning töövõimaluste vahendamine.

Võrgustikutöö väliseks eesmärgiks on kogemusnõustamise teenuse tutvustamine ning partnerorganisatsioonide leidmine koostööks ja teenuse müügiks, samuti kogemusnõustamise teenuse arendus Eestis.

Kogemusnõustajate teenuse kvaliteedi tagamiseks, motivatsiooni hoidmiseks ja võrgustikus püsimiseks tagatakse töötajatele supervisiooni ja kovisiooni võimalused.

Kogemusnõustamise teema tutvustamiseks ja positiivse kuvandi loomiseks avalikkusele, spetsialistidele ja klientidele viiakse läbi infopäev ning tehakse teavitustööd läbi artiklite, intervjuude ja veebi.

 

Projektijuht: Triin Ülesoo, triin@avitus.ee, tel. 51 555 02