Kohanemisnõustajate koolitus
700 EUR

Started on January 1, 1970

Kes on kohanemisnõustaja?

Kohanemisnõustaja on inimene, kes on teise riiki elama asunud, sageli on tegu pagulase staatuses inimesega. Ta on läbinud keerukad emotsionaalsed olukorrad ning sageli on seoses teise riiki elama asumisega läbi elatud ka füüsiliselt keerukad situatsioonid, talutud kuumust või külma, nälga ja janu.

Kohanemisnõustajatest osa on oma teekonna läbinud koos perega, sageli väikeste lastega ning mõnede inimeste jaoks on see olnud vastupidine, üksildane teekond tundmatusse. Kohanemine võõra riigi keele ja kultuuriga on raske ning kohanemisperioodi vältel ollakse haavatavas olukorras – sageli puudub ligipääs vajaminevale arstiabile, sealhulgas psühhiaatrilisele teenusele ja psühholoogilisele nõustamisele ning teraapiatele.

Kohanemisnõustaja on eluga uues keskkonnas harjunud ning tema psühholoogiline ja sotsiaalne toimetulek on heal tasemel. Ta on motiveeritud teisi sama teekonda läbivaid inimesi toetama ning suudab väljaõppes omandatud oskusi kasutada, tuleb toime eneserefleksiooniga ning on iseendast, oma ressurssidest ja arenguvajadusest teadlik.

Kohanemisnõustajate koolitus

Kohanemisnõustajate koolitus algas Avituses 2018. aastal, kui koostöös MTÜ-ga Pagulasabi esimesed kohanemisnõustajad välja koolitasime. Täna on esimesed nõustajad väljaõppe lõpetanud. Edaspidi hakkavad toimuma kovisioonid, et tagada nõustajate professionaalsus ja ennetada läbipõlemist.

Loe lähemalt ka Avituse koolituste kvaliteedi tagamise alustest. 

Programm

Kohanemisnõustajate väljaõpe koosneb moodulitest, milles käsitletakse järgnevaid teemasid:

  • Sissejuhatus kogemusnõustamisse
  • Nõustamise alused, nõustamiseetika
  • Nõustaja eneseteadlikkus, eneserefleksiooni alused
  • Isikliku taastumiskogemuse analüüs
  • Esmased nõustamisoskused ja tehnikad
  • Baasteadmised ja oskused kriisitöös
  • Baasteadmised ja oskused grupitöös

Koolituse auditoorse töö maht on 144 ak/h ning iseseisva töö maht on 38 ak/h.

Avituse kohanemisnõustajate väljaõpe põhineb lahenduskesksel lähenemisel ning sisaldab elemente motiveerivast intervjueerimisest ning lahenduskesksest lühiteraapiast, kasutame ka loovmeetodeid.

Väljaõppe läbinud kohanemisnõustajad jätkavad kovisioonigrupina, milles vajadusel osaleb Avituse koolitaja või superviisor.

Hind

Koolituse maksumus on 700 eurot inimese kohta.