Kogemusnõustajate koolitus vene keeles

Started on March 7, 2019

Tallinnas ja Tartus

Kogemusnõustaja? Kas mina ka?

,,Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalsetsotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.” (allikas: Kogemusnõustamise juhend, Sotsiaalministeerium 2014)

Avituse kogemusnõustajate väljaõpe on suunatud psühholoogilise kriisiga toimetulemisele, mis kaasneb iga tõsise tervisekahjustuse või elu väljakutsuvate muutustega. Selle läbinuna on võimalik toetada kliente füüsiliste ja psühholoogiliste probleemide teemades. Muuhulgas siis, kui probleemid kaasnevad keeruliste olukordadega, näiteks töötus, füüsiline puue vmt.

Kui sa

 • omad kogemust mõnest füüsilisest haigusest või psüühikahäirest taastumises või pikaajalise keerulise olukorraga toimetulemisest
 • soovid kasutada oma kogemust teiste toetamiseks
 • oled jõudnud taastumistöös või toimetulemises nii kaugele, et näed juhtunut positiivses valguses ja saad teistele positiivseks eeskujuks olla
 • saad kindlalt öelda, et kliendid ei oleks sinu puuduvate või puudulike lähisuhete asendajateks
 • oled valmis mõned kuud pühendama oma aega ja energiat õppimisele
 • oled valmis veel rohkem enese sisse vaatama

…siis oled oodatud meie kogemusnõustajate koolitusele!

Kogemusnõustamise taustast

Loe kogemusnõustamisest lähemalt. 

Kogemusnõustamine on aastast 2014 Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö viis ja alates 2016. aastast kasutavad seda “inimeselt-inimesele” töötasandit ühe lisavõimalusena muuhulgas ka Sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Töötukassa. Lisaks on see osa erinevate organisatsioonide, kogukonna- ja omaalgatuse aitamistööst.

2015. aastal alustas Avitus kogemusnõustajate väljaõpetamist Eestis.

2016. aastast on kogemusnõustamise teenus kaasatud nii Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniprogrammidesse kui Töötukassa teenuste hulka tasustatud poolprofessionaalse teenusena, nagu seda varem on olnud tugiisikuteenus.

Avitus on MTR registreeringuga koolitusasutus – registri nr 188577.

Avitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Loe lähemalt ka Avituse koolituste kvaliteedi tagamise alustest. 

Osalejate tagasiside

Kogemusnõustajate koolituselt

“Avituse kogemusnõustajate väljaõppes sain ma väga vajaliku nõustamise oskuse ja julgustust ning kindlustunnet oma kogemuste jagamiseks. Väljaõpe oli pikk, põhjalik ja minu jaoks ka teraapiline ning tänu sellele julgen täna töötada inimestega nii individuaalselt, kui gruppides.”

Marit

Projektijuht
Marit

“Läbitud kursus tervikuna andis mulle sisemise rahu, pani kaasa mõtlema, analüüsima ning haaras mind jäägitult oma „sooja pessa.“ Kogesin suurimat vabaduse tunnet, mis mind nüüd edasi kannab veel kergemal sammul. Julgen olla mina ise, koos oma sisemise minaga. Võimalus vabalt rääkida, avaldada oma arvamust, kuulata teisi. Tunnen end sisemiselt ja väliselt veel  tugevamana, jalad on veel kindlamalt maas, mõtted selgemad ja vabamad. Tunnetan saadud  tugevust elada edasi oma elu selle mitmekülgsuses ning olla aitaja rollis.”

Inga

Millest kogemusnõustajate koolitus koosneb?

1. osa – Koolitus

Teemad

 1. Sissejuhatus kogemusnõustamisse 2,5 akh
 2. Nõustamise alused, nõustamiseetika 5,5 akh
 3. Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused 8 akh
 4. Isikliku taastumiskogemuse analüüs 8 akh
 5. Esmased nõustamisoskused ja tehnikad 26 akh
 6. Baasteadmised ja oskused kriisitöös 15 akh
 7. Baasteadmised ja oskused grupitöös 15 akh

Kokku 80 akh

2. osa – Praktika, lõputöö ja iseseisva töö protsessid

Praktika – vähemalt 32 akh kontakttööd (järgneb koolitusele.)

Praktiseerimise võimalusi otsitakse koostöös osalejate ja koolitusorganisatsiooniga, lähtudes õppija kogemusest ja teemast – füüsiline haigus, psüühikahäire vm teema. Praktikaperioodil on vajalik koostöö individuaalse praktika-juhendajaga, kes annab praktika lõppedes omapoolse hinnangu. Praktiseerija kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõpuöö osana.

Praktikajuhendamine õppegrupis
Supervisiooni päevi on 3, a’ 8 akh ja need toimuvad Tallinnas.

 • Kirjalik lõputöö sisaldab
  enesereflektsiooni (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs)
  kohustusliku kirjanduse reflektsiooni (kohustuslike raamatute ja konspektide lugemismaht kokku ca 350 lk)
  praktikakogemuse reflektsiooni (kirjeldus ja analüüs)
  Kokku 7-8 lk

Koolituse auditoorse töö maht on 144 akh – koolituspäevad, praktika, praktikajuhendamine

Iseseisva töö maht on 38 akh – Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine, enesereflektsioon,

Vaata ka riikliku õppekava faili ning Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud kogemusnõustamise teenuse juhendit.

Kandideerimine

Kandideerimiseks tuleb esitada motivatsioonikiri. 5-ndaks juuliks aadressille caty.lebedev@gmail.com

Lisaks viiakse läbi eelintervjuud grupiintervjuu vormis.:

TALLINNAS

12. juulil kell 11:00

TARTUS

11. juulil kell 11:00

Koolitajad

Caty Lebedev
Koolitaja, kogemusnõustaja

Kliki ümbrikul, et lugeda lähemalt:

Hind: 1872  € (hind võib erinevatel koolitusgruppidel muutuda, sõltuvalt võimalike riigipoolsete toetuste mahtudest)

Osalustasu tasutakse ettemaksuna

 • Mõjuvatel põhjustel on võimalik kokku leppida osade kaupa tasumine (max 2 osas). Selleks on vajalik allkirjastatud kinnituskiri maksegraafiku ja tasumiste kohta.
 • Õppe katkestamisel peale esimest 2-päevast koolitus-sessiooni tagastatakse 50% osalustasust, kuna selles faasis on veel võimalik võtta asemele teine osaleja. Hilisemal katkestamisel osalustasusid ei tagastata. Korraldus on kehtiv ka juhul, kui õpe katkestatakse koolitusorganisatsiooni poolt, (alus – riiklik õppekava 3.1 ja 3.2.6)
 • Osadena tasumisel: katkestamisel peale esimest 2-päevast koolitussessiooni on kohustus tasuda 50% osalustasust. Hilisemal katkestamisel on kohustus tasuda kõik osamaksed.
Spetsialistid saavad arvestada koolitust erialase täienduskoolitusena.
Töötajatel on võimalus taotleda koolituspuhkust ja/või tööandjapoolset koolituskulude hüvitamist (loe huvi korral siit ja siit ja siit).
 • Füüsiliste, psüühiliste, vaimsete, kultuuriliste või keeleliste erivajaduste puhul on eelduseks, et erivajaduse piirangud ei takista õppmist antud väljaõppe jaoks välja töötatud metoodika alusel: õppija on võimeline kasutama välja töötatud õppematerjale, on võimeline osalema õppe-protsessides õppe jaoks kohandatud ruumides.
 • Koolitajad ja kaasõppijad abistavad erivajadusega õppijat võimaluste piires: abistame liikumisel, õppematerjali käsitlemisel jne. Palun anna meile oma abivajadusest teada!
 • Ratastooliga juurdepääsu, vaegkuuljate ja vaegnägijate erivahendeid ja erimaterjale me tagada ei saa.
 • Koolitus toimub vene keeles

Kogemusnõustaja pädevuse, koolituse lõpetamise ja  tunnistuse väljastamise eelduseks ja aluseks on

 • vähemalt 80 % koolituspäevadel osalemine
 • 100% praktikatundide läbimine
 • vähemalt 80 % grupisupervisoonides osalemine
 • kirjalik kodutöö – juhtumianalüüs, praktika analüüs, eneserefleksioon
 • praktikajuhendaja positiivne hinnang osalejale
 • koolitaja ja superviisori positiivne hinnang osalejale

Kui 1 kriteerium on täitmata, on õigus tunnistust mitte väljastada (alus – riiklik õppekava 2.1-2.3).

Kui õppeprotsessis ilmnevad asjaolud, mis viitavad, et õppija ei vasta eeldustele, mis on toodud riiklikus õppekavas on koolitusasutusel õigus õppija õppeprotsess katkestada (alus – riiklik õppekava  3.1 ja 3.2.6).

Õppegrupp TALLINNAS alustab 18.juulil 2020

Registreerimine gruppi ja küsimused: caty.lebedev@gmail.com, tel 56316013.

18 –19 juuli 2020                             1. moodul

01 – 02. august 2020                       2. moodul

15 – 16. august 2020                       3. moodul

05 – 06. september 2020                 4. moodul

19 – 20. september 2020                 5. moodul

17. oktoober 2020                            1. supervisioon

15. november 2020                           2. supervisioon

20. detsember 2020                         3. supervisioon

01. jaanuar 2021                                lõputööde esitamise tähtaeg

23. jaanuar  2021                                eksam

 

Õppegrupp TARTUS alustab 25.juulil 2020

Registreerimine gruppi ja küsimused: caty.lebedev@gmail.com, tel 56316013.

25 – 26 juuli 2020                            1. moodul

08 – 09. august 2020                       2. moodul

22 – 23. august 2020                       3. moodul

12 – 13. september 2020                 4. moodul

26 – 27. september 2020                 5. moodul

24. oktoober 2020                            1. supervisioon

21. november 2020                           2. supervisioon

01. jaanuar 2021                                lõputööde esitamise tähtaeg

24. jaanuar  2021                                eksam

Info ja registreerimine

Kui soovid infot kogemusnõustamise koolituse kohta või registreerida koolitusele, täida allolev vorm.