Arengukeskus Avitus teostab perioodil märts 2013- aprill 2014 projekti „Arenev Avitus“. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 6006 EURi.

Projekti eesmärgiks on Avitus MTÜ juhtimisvõimekuse, tegevuse planeerimise ja elluviimise kompetentsi kasv vabaühenduse missiooni ja eesmärkide igapäevaseks täitmiseks, tegevuste ühiskondliku mõju saavutamise ja mõju hindamise kompetentsi kasv ning eelnimetatud tegevuste avalik nähtavus.

Projekti käigus koostatakse Avitus MTÜ arengukava 5 aastaks, kaastades selleks vabaühenduse aktiivseid liikmeid, avaliku sektori partnereid, sihtrühma liikmeid ning eksperti, töötatakse välja ning rakendatakse MTÜ Avitus kahe põhitegevuse (meeleoluhäirete valdkond, vanemahariduse valdkond) ühiskondliku mõju hindamissüsteem, viiakse läbi esimene ühiskondliku mõju hindamine ning teavitatakse avalikkust vabaühenduse eesmärkidest, tulevikusihtidest  ning tegevuse ühiskondliku mõju hindamise tulemustest.

Projekti sihgrupiks on meeleoluhäiretega inimesed ja nende lähedased, lapsevanemad, valdade sotsiaaltöötajad jt spetsialistid, kes töötavad inimestega. Projekti kasusaajad on Avitus MTÜ, organisatsiooni partnerid avalikust ja kolmandast sektorist ning projektide rahastajad.

Projekti käigus valminud arengukava saab lugeda siit:

Avituse arengukava kokkuvõte 2014-2018.pdf

Avituse arengukava 2014-2018.pdf

Projekti käigus valminud Avituse ühiskondliku mõju raportid:

Avitus mõju raport eraisikutele 

Avitus mõju raport organisatsioonidele 

Avitus_outcomes and impact report

Projektijuht: Triin Ülesoo, triin@avitus.ee, tel. 51 555 02