UUS ALGUS - rühmatööENESEARENGURÜHMAD

  Kahe aasta jooksul läbis programmi 12 enesearengurühma. Viimased rühmad lõpetasid 30. mail 2011. Nõustamine toimus nendes rühmades psühhokoolituse vormis. Rühmatöö käigus:

  • õpiti ennast analüüsima, oma tugevusi ja nõrkusi tundma ning neid paremini ära kasutama
  • hakati selgemini nägema oma tööalaseid soove ja sihte
  • tehti läbi töölesaamisega seotud praktilisi harjutusi
  • saadi teadmisi tööalasest juriidilisest poolest, ettevõtluse alustamisest ning oma sobivusest ettevõtjaks

   

  RÜHMATÖÖD JUHTISID: 


  rühmajuht Anne-Ly Rõuk

  Anne-Ly Rõuk on läbinud eneseabirühmade rühmajuhtide algkoolituse ning jätkukoolituse Arengu Keskuses Avitus 2009. aastal. Avituse aktiivi liige on ta 2007. aastast, juhtinud loovustoa tööd ning teeb lapsekandmiskursusi ja individuaalnõustamist Sidumistoa nime all.


  psühholoog ja nõustaja Annely Valdmann

  Annely Valdmann on läbinud psühholoogia magistriõppe. Ta on töötanud mitmeid aastaid eneseabi- ja psühhokoolitusrühmadega meeloluhäiretega inimestele ja psühhokoolitusrühmadega emadele. On läbinud karjääri- ja suhtlemistreeningu koolitused. Nõustab ka individuaalselt


  personalitööspetsialist Tarvo Tendal

  Tarvo Tendal on lõpetanud Tallinna Ülikooli Psühholoogiainstituudis organisatsioonikäitumise magistriõppe. Tema magistritööks ja erihuviks on olnud läbipõlemise teema. Tarvo tegelab ka nõustamise ja koolitamisega.

  • Sirje Vällmann – ETNA Kooli koordinaator
  • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) spetsialistid.

  Iga rühm käis koos 10 korda. Paralleelselt töötas 2 rühma, pühapäevases rühmas võisid emad olla ka koos beebidega, veidi suuremate lastega tegeles lapsehoidja.

   

  RÜHMAS LÄBITI JÄRGMISED TEEMAD:

   

  1. kord – Tutvumine. Nõustamisprogrammi tutvustamine. Korralduslike küsimuste ja rühma reeglite läbirääkimine. Oma võimete ja vajaduste kaardistamine.

  2. kord – Isiksus.

  3. kord – Kuidas tekivad tunded ja käitumine.

  4. kord – Ego kaitsemehhanismid.

  5. kord – Suhtlemisoskused ja enesekehtestamine.

  6. kord – Stressijuhtimine ja probleemilahendus.

  7. kord Isikliku karjääri planeerimine 1.

  8. kord - Isikliku karjääri planeerimine 2. Praktiline kandideerimine: töökuulutustega töötamine, CV, kaaskirja, motivatsioonikirja koostamine, töövestlus.

  9. kord – Juriidilised küsimused, ettevõtlus.

  10. kord - Loov visualiseerimine. Kokkuvõtted, küsimused, tagasiside.


  PORTFOOLIO LOOMISE RÜHMANÕUSTAMINE


  Portfoolio koostamise rühmas saadi kokku neljal korral ning nõustamise käigus koostas iga osaleja oma töökogemuste, oskuste, teadmiste ja saavutuste põhjal oma isikliku portfoolio


  Antud rühmanõustamise eesmärgiks oli aidata väärtustada iga rühmaliikme isiklikku kogemuste, teadmiste ja oskuste pagasit. Samuti aitas portfoolio koostamine läbi mõelda, kuidas vastata tööintervjuul alati üleskerkivatele küsimustele kandideerija tugevate külgede, oskuste, teadmiste ja senise töökogemuse kohta. Sellel rühmanõustamisel oli suur rõhk kodustel iseseisvatel ülesannetel, mis aitavad ennast paremini tundma õppida.


  Esimesest grupist osavõtnute sõnul oli isikliku portfoolio loomise rühmanõustamine heaks "Uue alguse" rühmatöö n-ö  jätkukursuseks, mis "aitab mõelda oma karjääri ja töökogemuse peale", "teha vahekokkuvõtet oma võimetest ja oskustest, aitab ennast väärtustada" ning "teadvustada endale oma kohta elus". 


  Igaühes meist on nii palju väärtuslikku peidus, tuleb seda vaid uskuda ja hakata otsima. 


  Rühmanõustamise kava:


  1. kord:

  • Tutvumine. Sissejuhatus, portfoolio eesmärgi ja koostamise põhimõtte tutvustus.

  • Koduülesanne.

  2. kord:
  • Kogemus, kogemusest õppimine, refleksioon.

  • Koduülesanne.

  3. kord:
  • Eesmärgid elus ja töös, karjääriplaan.

  • Koduülesanne.

  4. kord:

  • Portfooliote esitlus.


  Rühmatööd juhtis andragoogikamagister Kristi Leps.  
  tel: 5107797, e-mail: kristi.leps@yahoo.com

  Kristi on kolmteist aastat töötanud teenindusvaldkonnas, sellest kaheksa aastat kindlustuse vallas. Soov tegeleda täiskasvanute koolitamise ja nõustamisega viis ta Tallinna Ülikooli magistrantuuri õppima andragoogikat, mille ta 2010. aasta kevadel lõpetas. Avituse majaga seob teda osalemine "Uue alguse" rühmatöös ning sealt sai ta innustust pakkuda ka ise vabatahtlikuna töötutele nõustamist ja koolitust. Praegu töötab Kristi OÜ-s InterAct Projektid & Koolitus projektijuhina.

   


  RÜHMAS KEHTIVAD REEGLID

   

  Rühmatöös osalejad peavad nõustuma mõnede reeglitega. 


  Need on:

  • kõik, mida me räägime, jääb meie vahele
  • usalduslikkus
  • lahkus
  • toetus
  • osalemisõigus
  • vaikimisõigus 

  KONTAKT

  Täpsemat infot programmi kohta saad vajadusel aadressil uusalgus@avitus.ee või numbril 56 577 447 (rühmajuht Anne-Ly Rõuk).


  Tagasi "Uus algus" projekti lehele