Kogemusnõustajate väljaõpe 


2018/2019 ÕPPEGRUPI INFO ON LISATUD!
Vaata alla! :)
--------------------------------------------------------------------------------

VARASEMATE ÕPPIJATE LOOD LEIAD SIIT


Avituse kogemusnõustajate väljaõpe on suunatud psühholoogilistele teemadele. Selle läbides on võimalik teha tööd psühholoogiliste probleemide valdkonnas. Muuhulgas siis kui probleemid kaasnevad keeruliste olukordadega, näiteks töötus, füüsiline haigus või puue jmt.


Avitus on MTR registreeringuga koolitusasutus - registri nr 188577.

---------------------------------------------------------------------------------

Kui sa pole veel tutvunud selle nõustamisteenuse olemuse ja taustaga, siis vaata sellele lingile 


---------------------------------------------------------------------------------

Avituse kogemusnõustajate väljaõppe maht on 

182 akh - riikliku õppekava koolitus

18 akh täiendõpe - ,,Töö raskete kliendijuhtumitega''

kokku 

200 akadeemilist tundi ning väljaõpe kestab 8 kuud.


Igal ajahetkel on võimalik lisada end koolituse vastu huvi tundjate infolisti. Vormi leiad siinse lehe allosast. 

---------------------------------------------------------------------------------

UUS - 2018 KOOLITUS

2018/2019 õppegruppi kandideerimise eelintervjuud toimuvad grupitööformaadis
1.   T 28. august  kell 18.00-21.00, Tallinn, Koskla 16, Avituse saal

2.   N 30. august kell 18.00-21.00, Tallinn, Koskla 16, Avituse Väike saal

Eelintervjuule registreerimise vormis saate märkida endale sobiva variandi.
Eelintervjuul osalemine on kohustuslik osa kandideerimisprotsessist.


Motivatsioonikirju Word, Open Office või PDf formaadis ootame tänavu hiljemalt 22. augustiks meilile anneli@avitus.ee . Maht 0,5-1 lehekülg.
Soovi korral võib lisada soovituskirja ja/või CV

---------------------------------------------------------------------------------


2018/2019 õa Tallinna grupi ajakava 


Töö toimub: 

E 12.00-19.00

T 10.00-17.00

1. sessioon 1.-2. oktoober

2. sessioon 15.-16. oktoober

3. sessioon 29.-30. oktoober
4. sessioon 30.-31. oktoober
5. sessioon 12.-13. november
6. sessioon 26.-27. november


Koht
Tallinnas, Avituse koolitusruumid, aadressil Koskla 16, III korrusel.

Koolitaja
Anneli Valdmann  
Psühholoog, kogemusnõustajate koolitaja ja superviisor
Täiendavad kogemusnõustajad-kogemuskoolitajad


Praktika - detsember 2018 - aprill 2019 

Kovisioonid ja praktikajuhendamine -  detsember 2018 - aprill 2019 

Toimub õppijale sobivas piirkonnas ja õppija valitud juhendajaga

 

---------------------------------------------------------------------------------


PROGRAMM


Riikliku õppekava fail


1. osa - Koolitus


Teemad

1.  Sissejuhatus kogemusnõustamisse 2,5 akh
2.  Nõustamise alused, nõustamiseetika 5,5 akh
3.  Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused             8 akh
4.  Isikliku taastumiskogemuse analüüs 8 akh
5.  Esmased nõustamisoskused ja tehnikad 26 akh

6.  Baasteadmised ja oskused kriisitöös 15 akh

7.  Baasteadmised ja oskused grupitöös 15 akh
8. Töö raskete kliendijuhtumitega, kogemusnõustaja                   pädevuse piirid - 18 akh 

Kokku 98 akh


2.  osa - Praktika, lõputöö ja iseseisva töö protsessid


Praktika - vähemalt 30 akh kontakttööd.  (Järgneb koolitusele.) 
Praktiseerimise võimalusi otsitakse koostöös osalejate ja koolitusorganisatsiooniga, lähtudes õppija kogemusest ja teemast - füüsiline haigus, psüühikahäire vm teema. Praktikaperioodil on vajalik koostöö individuaalse praktika-juhendajaga, kes annab praktika lõppedes omapoolse hinnangu. Praktiseerija kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõpuöö osana. 

Praktikajuhendamine õppegrupis ja piirkondlik kovisioonitöö 
Õppegrupis juhendamise päevi on 2, a' 6 akh ja need toimuvad Tallinnas. 
Kovisioonigrupid moodustatakse vastavalt osalejate elukohtadele, ajad lepitakse kokku osalejate vahel. Maht vähemalt 12 akh. Kordade arvu lepivad kokku osalejad.

Kirjalik lõputöö sisaldab  
*  enesereflektsiooni (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs)
* kohustusliku kirjanduse reflektsiooni (kohustuslike raamatute ja konspektide lugemismaht kokku ca 350 lk)
*     praktikakogemuse reflektsiooni (kirjeldus ja analüüs)
Kokku 7-8 lk

--------------------------------------------------------------------------------

Kogemusnõustaja pädevuse, koolituse lõpetamise ja  tunnistuse väljastamise eelduseks ja aluseks on
*    vähemalt 80 % koolituspäevadel osalemine
*    100% praktikatundide läbimine
*    vähemalt 80 % grupisupervisoonides osalemine
*    vähemalt 80 % kovisioonigrupi töös osalemine
*    kirjalik kodutöö juhtumianalüüs, praktika analüüs,                enesereflektsioon
*    praktikajuhendaja positiivne hinnang osalejale
*    koolitaja ja superviisori positiivne hinnang osalejale
Kui 1 kriteerium on täitmata, on õigus tunnistust mitte väljastada.
(alus - riiklik õppekava 2.1-2.3) 
Kui õppeprotsessis ilmnevad asjaolud, mis viitavad, et õppija ei vasta eeldustele, mis on toodud riiklikus õppekavas on koolitusasutusel õigus õppija õppeprotsess katkestada (alus - riiklik õppekava  3.1 ja 3.2.6).
Vt  õppekava fail  
--------------------------------------------------------------------------------

Osalemise praktilised eritingimused ja eeldused

*   Füüsiliste, psüühiliste, vaimsete, kultuuriliste või keeleliste erivajaduste puhul on eelduseks, et erivajaduse piirangud ei takista õppmist antud väljaõppe jaoks välja töötatud metoodika alusel: õppija on võimeline kasutama välja töötatud õppematerjale, on võimeline osalema õppe-protsessides õppe jaoks kohandatud ruumides.
*   Koolitajad ja kaasõppijad abistavad erivajadusega õppijat võimaluste piires: abistame liikumisel, õppematerjali käsitlemisel jne. Palun anna meile oma abivajadusest teada!
* Ratastooliga juurdepääsu, vaegkuuljate ja vaegnägijate erivahendeid ja erimaterjale me tagada ei saa.
*  Koolitus toimub eesti keeles ja eeldab suhtlus- ja kirjakeele piisavat valdamist tõlgi abita.

--------------------------------------------------------------------------------

Osalustasu

Hind: 490 €

Osalustasu tasutakse ettemaksuna. Va töötukassa koolituskaardiga osalejate puhul.
Töötukassa klientidel on võimalik taodelda koolituse eest tasumist koolituskaardi alusel. Sobivuse ja vajaduse otsustab töötukassa. Taotlemiseks pöörduda töötukassa spetsialistide poole.  

*  Mõjuvatel põhjustel on võimalik kokku leppida osade kaupa tasumine (max 6 osas). Selleks on vajalik allkirjastatud kinnituskiri maksegraafiku ja tasumiste kohta.
*  Õppe katkestamisel peale esimest 2-päevast koolitus-sessiooni tagastatakse 50% osalustasust, kuna selles faasis on veel võimalik võtta asemele teine osaleja. Hilisemal katkestamisel osalustasusid ei tagastata. Korraldus on kehtiv ka juhul, kui õpe katkestatakse koolitusorganisatsiooni poolt, (alus - riiklik õppekava 3.1 ja 3.2.6)
*  Osadena tasumisel: katkestamisel peale esimest 2-päevast koolitussessiooni on kohustus tasuda 50% osalustasust. Hilisemal katkestamisel on kohustus tasuda kõik osamaksed.

Spetsialistid saavad arvestada koolitust erialase täienduskoolitusena. 
Töötajatel on võimalus taotleda koolituspuhkust ja/või tööandjapoolset koolituskulude hüvitamist (loe huvi korral siit ja siit ja siit)

---------------------------------------------------------------------------------


Lisainfo

Koolitaja Anneli Valdmann

56 696 105   

loov.ruum@gmail.com

(Kuni 26. augustini viibin kõikuva ja kesise interneti- ja mobiililevi piirkonnas. Kui ma ei vasta piisavalt kiiresti saada mulle palun telefonisõnum! Esimesel võimalusel helistan või kirjutan.) 

--------------------------------------------------------------------------------

Erinevate kogemusnõustamise õppegruppide rahastamise ja tellimise põhimõtete kohta leiad soovi korral infot  Kogemusnõustajate Koja lehelt.

---------------------------------------------------------------------------------


Kui sa soovid kandideerida 2018 sügisgruppi, siis eelintervjuule registreerimise vormi leiad  
SIIT  Kui soovid koolituse kohta küsida, siis palun saada oma küsimus siin
                  
Email again: