Kogemusnõustajate katusorgani-satsiooni ülesehitamine ja tegevate kogemusnõustajate toetamine

Toetavad 
Hasartmängumaksu Nõukogu  
Sotsiaalministeerium
Riigiasutused ja kogemusnõustamise teenuse kasutajad tunnevad puudust väljaõppinud ja tunnustatud kogemusnõustajaid ühendavast süsteemist ja infoplatvormist. 

Aastal 2017 veab kogemusnõustamise (KN) valdkonna töögrupp kogemusnõustajate katusorganisatsiooni loomise projekti. Töögrupis on esindatud nii füüsilise kui vaimse tervise eksperdid ja praktikud ning vabaühenduste mentor. 

Kogemusnõustajate katusorganisatsioon on kogemusnõustajate tunnustamise ja info haldamise süsteem. See pole KN teenuse pakkuja.

Katusorganisatsioon tegeleb 
  • KN teema kohta info koondamise ja esitamisega
  • kogemusnõustajate väljaõppe hindamisega
  • tunnustatud (määruses ette nähtud tingimustele vastava õppe ja juhendamise läbinud) kogemus-nõustajate veebiregistrisse kandmisega ja veebiregistri haldamisega
  • kvaliteediküsimuste ja pretensioonidega
  • KN väljaõppe kvaliteedi küsimustega
Lisaks pakutakse läbi katusorganisatsiooni toetus-tegevusi tegevatele kogemusnõustajatele:
järjepidevad individuaal- ja grupisupervisioonid
jätkukoolitused

Info:
Anneli Valdmann
anneli@avitus.ee
56 696 105
------------------------------------
Toetustegevused kogemusnõustajatele
Kogemusnõustajate grupisupervisioonid avatud gruppidele kevadperioodil 2017

27.03 kell 12.00-18.00  - avatud teema
17.04 kell 12.00-18.00 - avatud teema
04.05 kell 10.00-17.00 Tartus - töö süütundega
05.05 kel 10.00-17.00  Tartus - töö vihatundega
31.05 kell 12.00-18.00  - avatud teema  
12.06 kell 12.00-18.00  - avatud teema
 
Supervisioonid jätkuvad. Uued ajad lisatakse jooksvalt. 

Supervisioon on töönõustamine. Sotsiaalvaldkonna professionaalidel aitab supervisioon teha tööd ennast ja kliente hoidval viisil, aitab kasvada ja küpseda, olla toetatud ja hoitud. Soovi korral leiad lisainfot siit lingilt 

Teeme tööd kuni 15 osalejaga gruppides. Avatud gruppide puhul valitakse päeva jooksul läbitavad teemad ja tegevused tavaliselt kohtumispäevade hommikul ja need kasvavad välja osalejate vajadustest.

Projekti raames töötab gruppidega ANSE kvalifikatsiooniga superviisor Anneli Valdmann.

Kes saab osaleda? Riiklikule standardile kohase väljaõppe ja vastava tunnistusega kogemusnõustaja. 

Kuidas saab osaleda? Võid osaleda nii ühel kui mitmel supervisioonipäeval. Tegemist on avatud ja muutuvate gruppidega.

Osalemiseks esita sooviavaldus siin lehe allosas leiatava vormi abil.

Koht: Avitus, Koskla 16 Tallinn

Omaosalus: 30 €/päev
-----------------------------------

Sügisel 2017 on kavas temaatilised jätkukoolitused soovijatele

,,Kogemusnõustamine kriisis'' 16 akh
,,Töö raskete klientidega'' 16 akh

Omaosalus: 30 €/päev
------------------------------------

Tunnen huvi kogemusnõustajate jätkusupervisioonide,  jätkukoolituse ja/või kogemusnõustamise teema vastu
Email again:
Soovin osaleda kogemusnõustajate jätkusupervisioonil
Olen huvitatud kogemusnõustajate ...