Gruppide juhtimise ja grupi-käitumise mõistmise baaskoolitus

 

Me kõik juhime inimesi - rühmatöös, perekonnas, kollektiivis, sõpruskonnas, õpingukaaslaste seas, ... .

Avitus pakub enese- ja inimestejuhtimise ning grupiprotsesside teadmisi neile, kes soovivad luua uusi eneseabi-, toetus- või arengugruppe lähemas või kaugemas tulevikus või saavad omandatud teadmisi muul viisil elus kasutada.

Avitus on pakkunud neid teadmisi aastast 2009 ja kasutab ka ise palju mõjusa grupitöö formaate. Meil on hea kogemus! 

 

Avituse gruppide juhtimise koolitus ...

 • on varasemalt pakkunud häid mõtteid ja praktilisi kogemusi psühholoogidele, sotsiaaltöötajatele, koolitajatele, treeneritele ja pedagoogidele; on osalenud vastavate erialade tudengid
 • on ennekõike kogemusnõustajatest rühmajuhtide koolitus ning ei eelda seetõttu psühholoogiaalast haridust, kuid sobib ka spetsialistidele täiendkoolituseks

 • on mõeldud põhiliselt tööks toetus- või eneseabi-rühmadega, kuid sisaldab väärtuslikku infot ka inimestele, kes töötavad gruppidega mingil muul viisil (nt sotsiaaltöötajatele, pedagoogidele, koolitajatele)
 • on abiks foorumite moderaatoritele, kuna ka foorum on interaktiivne grupp
 • ei õpeta seda, mida rühmatöös rääkida, vaid ennekõike seda, kuidas grupp avatuks ja vastuvõtlikuks muuta, mida peab oskama grupis tähele panna, millised on grupijuhi ülesanded, vajalikud isiksuseomadused, käsitleb nõustamise põhiküsimusi ja võimalikke keerulisi olukordi, lisaks lihtsamaid lõõgastustehnikaid ja aitaja enesehoidmist

 • koosneb 6-st 8-tunnisest koolituspäevast, ühest grupisupervisioonipäevast ja iseseisvast tööst, kokku 70 AK tundi (56 AKH loenguid-rühmatööd-praktikumi + iseseisev töö)

 • koolituse läbijad saavad tunnistuse


Läbitavad teemad ...

 • grupitöö võimalused, ressursid, eeldused ja piirid

 • grupiprotsessid; grupitöös mõju avaldvad tegurid

 • struktureeritud ja mittestrukutureeritud grupitöö

 • grupijuhi ja osaleja isiksuseomaduste mõju grupitööle; rollid grupis

 • grupitöö riskikohad ja lahendused

 • toimetulekustrateegiad ja kaitsekäitumised - mõju grupitööle
 • paralleelprotsessid, ülekandeprotsessid ja nende seos grupiprotsessidega; vastupanu ja vastandumine 
 • enesehaldamise ja mõtetejuhtimise tehnikad, moti-vatsioonitehnikad, väärtustamistehnikad; suhtlemis-tehnikad; kriisitöö põhimõtted

 • jõustamise, ressursside loomise ja lõõgastustehnikad
 • gruppide loomine; praktilisi küsimusi
 • iseseisev töö
 • lõputöö

Ülesehitus

 • 6 õppepäeva kuni 20 inimesest koosnevale grupile - a' 8 akh
 • 2-päevased õppemoodulid 2-nädalaste vahedega
 • töö toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: loengute-praktiliste ülesannete-kogemuste-küsimuste läbiarutamisena
 • koolitusele järgnev 1 grupisupervisioonipäev grupi-tööga alustanute toetamiseks - 8 ak/h

Juhendaja

Grupijuht, koolitaja ja nõustaja Anneli Valdmann. 

Anneli akadeemiliseks taustaks on psühholoogiaalane haridus, lisaks on ta lõpetanud ISCI-s 2,5-aastase superviisori ja coachi väljaõppe ning töötanud alates 2004. aastast eneseabi- ja arengurühmadega. Anneli pakub järjepidevalt psühholoogiaalaseid koolitusi nii riigiasutustele kui ettevõtetele ning on juhtinud grupijuhtimise koolitusi alates aastast 2009. 


Soovitatav kirjandus ...

"Aitaja vari" (M. Lindqvist)

"Nõustamispsühholoogia'' (A. Kidron), eriti rühmatöö osa

"Loomismäng'' (E. Rüütel, P. Visnapuu), lk 3-43, rühmadega töötamise põhimõtete osa

"Juhtimise müstika'' (M. Kets de Vries), lk 1-174

"Nõustamisoskus" (J. McLeod)

"Ryhmä auttaa" (Pölönen-Sitolahti)

"The Theory and Practice of Group Psychotherapy" (I. Yalom)

-------------------------------------


2017 õppegrupi ajakava

Koolituspäevad

10.-11. aprill, E 12.00-19.00, T 10.00-17.00

24.-25. aprill, E 12.00-19.00, T 10.00-17.00

8.-9. mai, E 12.00-19.00, T 10.00-17.00

Supervisioon septembris 2017


Koht

Avituse koolitussaal

Koskla 16 Tallinn


Hind

360 €

On võimalik tasuda kuni 3 osas. Sõlmitakse kirjalik leping.


Lisainfo 

Anneli Valdmann

56 696 105

anneli@avitus.ee


---------------------------------------

Jätkukoolituse info leiad soovi korral siit

Avitus on MTR registreeringuga koolitusasutus, registri nr 154499. Meie koolitustel osalejatel on võimalik taotleda õppepuhkust erialasel täiendkoolitusel osalemiseks. 


Koolitusele registreerumiseks täitke palun siinolev vorm

Email again:
Kas soovite, et teie meiliaadress lisatakse Avituse infokirja listi?