Gruppide juhtimise jätkukoolitus

 

Teema: ,,Psüühilised probleemid inimese ja teooria pilgu läbi''.

Erinevatest olulisematest psüühikahäiretest ja probleemidest räägitakse nii haiguskogemusega inimeste kui teoreetikute pilgu läbi. Lisaks käsitleme osalejate soovil ka nõustamise-aitamise põhialuseid.


Käsitleme selliseid teemasid, kuna ...


Isiksusehäirete tundmine 
 • aitab mõista tõsisemate käitumisprobleemide ning keeruliste klientide olemust; 
 • aitab valida sellistest häiretest tulenevate probleemidega tegelemise taktikaid;
 • aitab teadlikumalt tunnetada aitajatöö piire
Enamlevinud ja kergemate psüühikahäirete mõistmine on abiks, kuna
 • just selliste probleemidega puutume me erinevates gruppides kõige sagedamini kokku, olgu need siis rühmatöö grupid või tavaelu grupid (nt kollektiivid, klassid jt)
 • need mured kaasnevad sageli teiste probleemidega (nt raskete füüsiliste haiguste, kaotuste või kohanemisraskustega)
 • nendes probleemides saame aidata-toetada nii professionaalina kui mitteprofessionaalina 
Aitajatöös 
 • on oluline võimaluste ja piiride teadvustamine
 • on hea täiendada oma ,,tööriistakohvrit''
 • on lihtsamaid tööriistu võimalik kasutada ka esmatasandi väljaõppe baasil (nt kogemusnõustajate ja tugiisikute väljaõppe baasil) 
Avitus on MTR registreeringuga koolitusasutus.


Ülesehitusest

 • koolitus koosneb 6-st 8-tunnisest koolituspäevast, 1 grupisupervisioonipäevast kokku 70 AKH tundi (56 AKH loenguid-rühmatööd-praktikumi + iseseisev töö- kohustuslik kirjandus ja enesereflektsioon, 2-3 lk)

 • kuni 20 inimesest koosnevale grupile
 • koolituse aeg: 2-päevased õppemoodulid
 • töö toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: loengute-praktiliste ülesannete-kogemuste-küsimuste läbiarutamisena
 • koolituse läbijad saavad tunnistuse

Programm

1) PSP test, hästi kohanenud ja halvasti kohanenud isiksus, Schostromi tervikliku ja mittetervikliku isiksuse mudel; osalejad saavad taustaks teha PSP isiksuseprofiili testi 
2) PSP test, hästi kohanenud, halvasti kohanenud isiksus ja  isksusehäired 2
3) Psühholoogiline kriis, lein, kaotused, depressioon; nõustamise ja grupitöö põhimõtted selliste teemade puhul 
4) Läbipõlemine, stress ja püsiärevus; nõustamise ja grupitöö põhimõtted selliste teemade puhul  
5) Nõustamise ja aitajatöö põhitõed ja tehnikad – motivatsiooni, enesejuhtimise, stressihaldamise, väärtustamise jt tehnikad
6) Nõustamise ja aitajatöö põhitõed ja tehnikad 2 - motivatsiooni, enesejuhtimise, stressihaldamise, väärtustamise jt tehnikad

Jätkukoolitust võib läbida ka enne baaskoolitust
. Teemad on ka eraldivõetuna mõistetavad.

 

Lisainfo

Anneli Valdmann

56 696 105

anneli@avitus.ee


Email again:
Email again: