Programmi "Stressist, depressioonist ja läbipõlemisest vaba tööelu" sisu

 

 

 


Koolituse jooksul õpitakse:

  •  tundma stressi, depressiooni ja läbipõlemise märke ja põhjuseid;
  • kuidas isiksuseomadused mõjutavad stressi tekkimist, õpitakse tundma oma tugevusi ja nõrkuseid;
  •  nägema takistavaid uskumusi ja hoiakuid ning neid muutma;
  •  analüüsima suhteid ning kasutama enesekehtestamise tehnikaid;
  •  teaduspõhiseid mõtete ja emotsioonide juhtimise tehnikaid, lõõgastumist ja visualiseerimistehnikaid, kognitiiv-käitumusliku teraapia tehnikaid, probleemilahendusvõtteid;
  •  kuidas teha tööd edukamalt ja pingevabamalt, milline on töö seos stressi ja läbipõlemisega;
  •  kuidas läbi füüsilise tervise toetada psüühilist heaolu ja tervist;
  •  kuidas seada ja saavutada eesmärke 

Õppimine toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: vahelduvad lühiloengud, arutelud, testid ning eneseanalüüsi ja uute oskuste omandamise ülesanded. Koolitusprogrammi viivad läbi psühholoogiaaalse hariduse ja eriväljaõppega rühmajuhid.


Tagasi "Stressist vaba tööelu" lehele