Vanemahariduse lühikoolitus (3h)

 

 

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 

Vanemahariduse lühikoolitus võimaldab ülevaate vanemaharidusest ning tutvustada ’’Lapsevanemate kooli’’ ja ’’Emade psühholoogilise koolituse’’ programme. Lisaks üldisele tutvustusele võib lühikoolitus sisaldada vabalt valitud konkreetset teemat - näiteks mõni moodul või teema siintoodud kahest programmist. Eesmärgiks on pakkuda osalejatele nii praktilisi teadmisi kui ka ettekujutust sellest, kuidas pikemad koolitusprogrammid toimivad. See annab osalejale võimaluse otsustada, kas talle selline lähenemine sobib ning ta sooviks edaspidi  ühes või teises pikemaajalises vanemahariduse programmis osaleda.

 

Lühikoolituse osalustasu on 3 EUR kord. Osalustasu soodustus 2 EUR/ kord kehtib ametlikult registreeritud töötutele ja õpilastele, mittetöötavatele 1,5-3 aastaste laste emadele.

---------------------------------------------------------------------------------
 
Vanemate kasvatusstiilid ja –meetodid ning kasvukeskkond
mõjutavad tugevalt laste isiksuslikku arengut, psüühilist ja vaimset tervist ning toimetulekuressursse. Eriti oluline on kodu emotsionaalne õhkkond, vanemate suhte kvaliteet ning isiklik eeskuju.

 

Väikelaste emadel, eriti esiklaste emadel, on palju
ühiskonnas levinud vääruskumusi ja sellest tulenevaid ülikõrgeid ootusi iseendale, vanemlusele, paarisuhtele ja lapsele. Kui lõhe ootuste ja reaalsuse vahel on väga suur, tekib väga tugev frustratsioon ja see omakorda on soodne
kasvulava sünnitusjärgsele depressioonile. Emade depressioon mõjutab tugevalt laste psüühilist ja vaimset tervist ning toimetulekuressursse. Depressiivsete või tugevas stressis emade lastel on 70...80% risk haigestuda hiljem psüühikahäiretesse ning tugev soodumus psühhosotsiaalsete probleemide tekkeks. Sama olulise mõjuga on vanemate kasvatusstiilid ja –meetodid ning kasvukeskkond. Eriti kodu emotsionaalne õhkkond ning vanemate suhte kvaliteet.

Hariv psühhoharidulik rühmatöö programm on efektiivne meetod vanemahariduse pakkumiseks, peresuhete ja isiksusearengu edendamiseks ning vaimse tervise ja psühhosotsiaalsete probleemide ennetamiseks. Rühmatöö vorm loob eeldused teoreetilste teadmiste seostamiseks enda ja oma perega.

---------------------------------------------------------------------------------

 

Avitus alustab 2012 septembrist taas ka kahe pikema vanemahariduse 
programmiga: Lapsevanemate kool ning Emade psühholoogiline koolitus
Lapsevanemate kool on mõeldud eri vanuses laste ja noorte emadele-isadele, et anda neile teadmisi laste ja isiksuse arengust, positiivsetest ja tulemuslikest kasvatusviisidest, kasvatuse ja koduse keskkonna tähtsusest psüühiliselt terve ja hästi toimetuleva isiksuse kujunemisel; rääkida paarisuhtest, parandada suhtlemisoskusi. Õnnelikud lapsed kasvavad arnevates ja õppivates peredes.

Tegemist on programmiga, mis koosneb 9-st sessioonist – a’ 3 h, kohumistega 1 või 2 korda kuus. Grupi suurus on 10...20 in. Pere võib osaleda soovi korral koos lastega. Osaleda võib kogu programmis või üksikutes huvipakkuvates loengutes. Uued osalejad võivad liituda kogu hooaja jooksul. Järjepideva osalemise kohustust ei ole – osaletakse vastavalt võimalusele. 

Emade psühholoogiline koolitus: see on hariv/toetav
psühhoharidulik rühmatöö programm, mis on efektiivne meetod vanemahariduse pakkumiseks, peresuhete ja isiksusearengu edendamiseks ning vaimse tervise ja
psühhosotsiaalsete probleemide ennetamiseks. Rühmatöö vorm loob eeldused teoreetilste teadmiste seostamiseks enda ja oma perega. 
Tegemist on 9-kuulise programmiga, mis koosneb 35-st
sessioonist – a’ 1,5 h, kohumistega 1 kord nädalas. Grupi suurus on 5...15 in. Osaleda võib koos lastega ja kohtumise aeg, kestus ning ruumid on valitud seda silmas pidades. Osaleda võib kogu programmis või üksikutes huvipakkuvates
loengutes. Uued osalejad võivad liituda kogu hooaja jooksul. Järjepideva osalemise kohustust ei ole – osaletakse vastavalt võimalusele. 3 korda kuus on programmis kokkulepitud teema ja 1 kord kuus vaba teema vastavalt osalejate soovile, et ka konkreetsete osalejate olulised küsimused või murekohad saaksid käsitletud.

Tagasi "Terve mina - terve pere" programmi lehele