,,Lastevanemate kool''

 

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


Õnnelikud lapsed kasvavad arenevates ja õppivates peredes.


Vanemahariduse programm on mõeldud eri vanuses laste ja noorte emadele-isadele, et anda teadmisi laste ja isiksuse arengust, positiivsetest ja tulemuslikest kasvatusviisidest, kasvatuse ja koduse keskkonna tähtsusest terve, õnneliku ja hästi toimetuleva isiksuse kujunemisel;

rääkida pere- ja paarisuhete tugevdamisest;

parandada suhtlemisoskusi.


Koolitused toimuvad 2013/2014 hooajal Tallinnas ja Viimsis. Võimaluse korral lisandub kevadperioodil veel mõni grupp. Uutest võimalustest ananme teada ka meie kuukirjades.

Viimsi koolituse juurde pääsed siit lingilt

Tallinna Tuulemaa grupi info asub käesoleval lehel.


Osalejate tagasisde leiad siit lingilt


10 kohtumise jooksul (a' 3 h):

  • õpitakse tundma enda, kui lapsevanema isiksuseomadusi ja hoiakuid ning sellest tulenevaid kasvatusstiile
  • õpitakse hindama oma laste ja pereliikmete isiksuseomadusi ja mõttemudeleid ning valima kasvatus- ja sultlemisviise sellest lähtuvalt
  • omandatakse teadmisi psühholoogiliste ressursside ja nende arendamise kohta
  • õpitakse paremini toime tulema laste vastandumisega
  • ületatakse mitmeid uskumustest tulenevaid hirme ja vabanetakse valesüütunnetest
  • arutletakse perede jaoks olulistel teemadel – väärtuskasvatuse olulisus, distsiplineeri-mine, arendavad tegevused, lasteaia ja kooli roll, sõprussuhted jt teemad.

Programmil on Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 6745HTM


Tegemist on programmiga, mis koosneb 9-st sessioonist,   a’ 3 h, kohumistega 1 kord nädalas.

Grupi suurus on 15...20 in. 

Pere võib osaleda soovi korral koos lastega.

Osaleda võib kogu programmis või üksikutes huvipakkuvates loengutes. 

Töö toimub psühhoharidusliku rühmatöö vormis: 3 tunni jooksul vahelduvad 20-30-minutilised teooria tutvustused ja arutelud - kommentaarid, küsimused, kogemused, näited.

---------------------------------------------------------------------------------
 
Järgmised grupid Tallinnas: 
oktoober-detsember 2013
märts-mai 2014

Osalustasu (projektitoetuse vähedamise tõttu on uuel hooajal osalustasu kõrgem, kui eelneval hooajal)

4 € kord

3 € kord emapalka mittesaavatele ja mittetöötavatele 1,5...3 aastaste laste emadele.


Koolitust toetas 2012/2013 hooajal rahaliselt Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 2013/2014 hooajal toetab HMN.

Osalustasu katab projekti omafinantseeringu kulusid.


Aeg: teisipäeva õhtuti kell 18.00-21.00.

Koht

Tallinn, Tuulemaa 12 (Põhja-Tallinn). Parempoolne külguks, 4. korrus.  

Registreerumiseks täida lehe allosas olev registreerimisvorm!Läbiviija Tallinna grupis:  

Anneli Valdmann 

(nõustaja, rühmajuht)Info: 
56 696 105 
anneli@avitus.eeProgrammil on Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 6745HM. See annab võimaluse taotleda koolitustasult tulumaksu tagastust. Selleks tuleb esitada isikuandmete ja summadega täidetud taotlus Avituse raamatupidamisele kalendriaasta lõpuks. Tulumaksutagastuse taotluse faili leiad siit: 

MTA_Tulumaksutagastuse taotlus.pdf


---------------------------------------------------------------------------------

 

Läbitavad teemad 


8.oktoober    Sissejuhatus ja tutvumine 

Positiivne vanemlus - ,,Time out'' asemel ,,Time in''-kasvatus

Psühholoogilne kapital ehk psühholoogiline ressurss – kasvatus positiivse psühholoogia võtmes.

Vanemlikud kasvatusstiilid ja vanemate ,,tööriistad''.

Väärtused ja hoiakud – miks need on nii olulised peres


15.oktoober    Isiksus  (sh isksusetest)

,,Mina kui isiksus – maailm läbi minu prisma’’

,,Mina vanemana’’

,,Mina paarisuhtes ja täiskasvanu-täiskasvanu suhetes’’


22.oktoober     Psühholoogilise arengu etapid: tähtsus ja ohukohad

Arenguülesanded, võtmeisikud, ressursid ja puudujääkidest tekkivad probleemid vanuses 0...35+


29. oktoober      Meie suhtlemismustrid (suhtlemistest)

Kuidas tunda ära manipulaatorit?

Suhtlemine: infotõlgenduse erinevused (mehed/naised, vanemad/lapsed)


5. november      Enesekehtestamine ja enesekindlus

Kas enesekehtestamine on teistest üle sõitmine või teisi arvestav veenmisvõime?

Mis teeb enesekehtestaja veenvaks ja edukaks?

Enesekehtestamise tehnikad ja kuldreeglid.


12. november    Iseseisvumine ja vastandumine 1

2.-3. eluaasta ehk ,,esimene teismeiga''.

,,Pehmed'' ja ,,karmid'' meetodid 

Jonn, trots ja piirid ehk enesekehtestamine lastega.


19. november     Iseseisvumine ja vastandumine 2

Teismeea eripärast.

Vatsandumine ja piirid ehk enesekehtestamine noortega.

Kuidas suhelda teismelisega positiivses võtmes?

Kui perre sünnib teine laps.

Laste armukadeduse ja vihatunnetega toimetulek.


26.november  Kuidas väärtustada pereliikmeid ja hoida häid suhteid?

Mis mõjutab võimet luua ja hoida lähedasi suhteid?

Milliseid ,,väikseid asju'' me saame läheduse loomiseks ja hoidmiseks teha?

 

3. detsember     Eakaaslaste ja haridusasutuste roll laste arengus  ,,Ära arenda mind, ma arenen ise’’ (?).

Eakaaslaste roll lasteja noorte arengus.

Kooliks ettevalmistamine ehk mida laps peaks oskama ja kuidas õpetada.

Lasteaedade ja koolide roll – ressursid, võimalused ja piirid.


10.detsember      Programmi lõpetamine.

Interneti ja meedia koht laste ja noorte arengus - ressursid ja ohud. Kuidas õpetada lapsi õigeid valikuid tegema?

Kokkuvõte, tagasivaatamine, tagasiside
---------------------------------------------------------------------------------------2013 sügisgruppi registreerumine on alanud


Registreerimisvorm:

(Kui te ei saa 3 päeva jooksul kättesaamise kinnitust, siis palun võta ühendust!)

Email again:
Millises grupis soovid osaleda?
Kas oled nõus, et Sinu meiliaadress lisatakse Avituse infolisti (1-2x kuus saadetakse infot Avituse uute tegemiste kohta)?

---------------------------------------------------------------------------------------

Programmi tööd toetab 2013/2014 hooajal taasSotsiaalministeerium ja Hasartmäksumängu Nõukogu.


Avitus ja osalejad tänavad toetajaid!


Flaier HMN toetuse kohta

Tegevust toetab HMN A4.pdf

Koolituse flaier flaier

Flaier_LVK_Kahepoolne.pdf