Tagasi Lastevanemate kooli üldlehele

Tallinna Lastevanemate kool

Soovijatel on võimalik liituda 26.märtsil alustava Nõmme lastevanemate kooli rühmaga. 


Täiendava info uute rühmade kohta leiate FB-s ja kodulehel. 


Osalustasu:

6 € kord

5 € kord emapalka mittesaavatele ja mittetöötavatele 1,5...3 aastaste laste emadele

10 € paaridele, kui ema ja isa osalevad koos


Registreerumiseks täida palun lehe allosas olev registreerimisvorm!


Läbiviija Tallinna grupis:  

nõustaja ja koolitaja Külli Suga


Külli on aastaid töötanud laste ja peredega ning viinud läbi lapse arengut ja heaolu käsitlevaid loenguid. 

Iga inimene ja situatsioon on eriline ning parimad vastused lahendamist vajavale olukorrale võib leida enda seest. Selleks, et hoolitseda lapse heaolu ja vajaduste ees, on oluline, et lapsevanem teadvustab esmalt enda vajadusi ja tundeid  

Külli on 3 lapse ema.


Info: 
55 601 768
kylli@avitus.ee


---------------------------------------------------------------------------------

 

Läbitavad teemad:


1. Kohtumine

Sissejuhatus ja tutvumine 

Positiivne vanemlus - ,,Time out'' asemel ,,Time in''-kasvatus

Psühholoogilne kapital ehk psühholoogiline ressurss – kasvatus positiivse psühholoogia võtmes.

Vanemlikud kasvatusstiilid ja vanemate ,,tööriistad''.

Väärtused ja hoiakud – miks need on nii olulised peres


2. Kohtumine

Isiksus  (sh isksusetest)

,,Mina kui isiksus – maailm läbi minu prisma’’

,,Mina vanemana’’

,,Mina paarisuhtes ja täiskasvanu-täiskasvanu suhetes’’

 
3. Kohtumine

Psühholoogilise arengu etapid: tähtsus ja ohukohad

Arenguülesanded, võtmeisikud, ressursid ja puudujääkidest tekkivad probleemid vanuses 0...35+


4. Kohtumine 

Meie suhtlemismustrid (suhtlemistest)

Kuidas tunda ära manipulaatorit?

Suhtlemine: infotõlgenduse erinevused (mehed/naised, vanemad/lapsed)


5. Kohtumine

Enesekehtestamine ja enesekindlus

Kas enesekehtestamine on teistest üle sõitmine või teisi arvestav veenmisvõime?

Mis teeb enesekehtestaja veenvaks ja edukaks?

Enesekehtestamise tehnikad ja kuldreeglid.


6. Kohtumine

Iseseisvumine ja vastandumine 1

2.-3. eluaasta ehk ,,esimene teismeiga''.

,,Pehmed'' ja ,,karmid'' meetodid 

Jonn, trots ja piirid ehk enesekehtestamine lastega.


7. Kohtumine

Iseseisvumine ja vastandumine 2

Teismeea eripärast.

Vatsandumine ja piirid ehk enesekehtestamine noortega.

Kuidas suhelda teismelisega positiivses võtmes?


8. Kohtumine

Kui perre sünnib teine laps.

Laste armukadeduse ja vihatunnetega toimetulek.

Kuidas väärtustada pereliikmeid ja hoida häid suhteid?

Mis mõjutab võimet luua ja hoida lähedasi suhteid?

Milliseid ,,väikseid asju'' me saame läheduse loomiseks ja hoidmiseks teha?

 
9. Kohtumine

Eakaaslaste ja haridusasutuste roll laste arengus  ,,Ära arenda mind, ma arenen ise’’ (?).

Eakaaslaste roll laste ja noorte arengus.

Kooliks ettevalmistamine ehk mida laps peaks oskama ja kuidas õpetada.

Lasteaedade ja koolide roll – ressursid, võimalused ja piirid.

 
10. Kohtumine

Programmi lõpetamine.

Interneti ja meedia koht laste ja noorte arengus - ressursid ja ohud. Kuidas õpetada lapsi õigeid valikuid tegema?

Kokkuvõte, tagasivaatamine, tagasiside.


---------------------------------------------------------------------------------


Registreerimisvorm:

(Kui te ei saa 3 päeva jooksul kättesaamise kinnitust, siis palun võtke ühendust!)

Email again:
Kas oled nõus, et Sinu meiliaadress lisatakse Avituse infolisti (1-2x kuus saadetakse infot Avituse uute tegemiste kohta)?