Avituse ülesehitus


Skeem Avituse põhitegevuste kohta asub siin Avitus_Skeem.pdf
 
Täpsem dokument Avituse struktuuriga on kätte saadav siin Avitus_struktuur_2011.pdf

Tegevussuunad:
 • Nõustamiskeskus
 • Vanemahariduse tegevused
 • Isiksusearengu toetamine ja vabaajategvused
Töötajad:
 • täiskohaga lepingulised töötajad- 2
 • projektipõhised lepingulised töötajad - 10
 • vabatahtlikud töötajad - 20
Kestus:
 • püsivad tegevused: depressioonirühmade ja vanemhariduse töö, nõustamine, koolitused
 • projektipõhised tegevused: osad rühmatööd ja programmid, loengud
Tasud:
 • minimaalse osalustasuga tegevused: depressioonirühmade ja vanemhariduse rühmatöö, noorterühm, projektide tegevused
 • tasulised tegevused: nõustamine, koolitus, treeningud, terapeudi teenused
Rahastus:
 • toetused: Sotsiaalministeerium:  Hasartmängu Nõukogu, Euroopa Sotsiaalfond, Kodanikuühenduste Sihtkapital, Šveitsi Vabaühenduste Fond
 • ettevõtlustulu: keskuse sotsiaalse ettevõtluse põhimõttel läbi viidavatest tasulistest tegevustest isiksusearengu ja vabaajategevuste suunalt
 • sponsorlus: Ladyes Circle Estonia, Olümpic Casino