Avituse kogemusnõustamise teenuse küsitlus

Sinu organisatsioonis on kogemusnõustamist teinud inimene, kes on läbinud Avituse kogemusnõustamise koolituse. Palume tagasisidet, kui rahule koostööga jäite. 
Email again:
Kuidas hindad kogemusnõustamise kvaliteeti ja tulemusi:
Kuidas hindad koostööd kogemusnõustajaga?