Avituse kogemusnõustajate võrgustiku siseinfopank

Kes? Kus? Mida? Kellele? 

Sellistele küsimustele kogume siin vastuseid.
  • Tegemist on peidetud infokogumise lingiga, kuhu saavad siseneda ainult kutse saajad. 
  • Vastuste sisu on vastamisel näha ainult vastajale. 
  • Teie vastused salvestuvad exceli tabeli kujul peidetud failina, millele on juurdepääs vaid minul. 
  • Ühegi välja täitmine või valiku tegemine pole kohustuslik.
  • Teemade juures võid märkida mitu teemat juhul, kui saa teeksid tööd mitmes teemas.
  • Kui olen tabeli töövormi töödelnud, jagan seda meie võrgustikku kuulujatega, et teilgi oleks ülevaade, kes kus, mida teeb. 
  • Klientidele muudetakse nähatavks vaid teemade ja piirkondade info ilma nimede, kontaktide ja töökorraldust puudutavate detailideta. 
Vastamine on vabatahtlik. Delikaatseid isikuandmeid kõrvalistele isikutele ei jagata.

KN on siinkohal lühend kogemusnõustajast/ kogemusnõustamisest
Email again:
Minu teemaks on vaimse tervise probleem, diagnoos või puue
Minu teemaks on füüsiline haigus, tervisekahjustus või puue
Minu teemaks on elu- või suhtekriisid (ehk kõik, mis ei mahu vaimse või füüsilise tervise alla)
Minu teemaks on tõsiselt haige pereliikme või lähedase toetamine ja/või põetamine
Kas olekisd valmis tegema KN tööd ka interneti teel? (Skaip, meilid, foorumid jmt)
Kas oleksid valmis tegema KN tööd ka telefoni teel?
Kas sooviksid teha KN tööd loodavas Avituse rehabilitatsioonimeeskonnas? (Teenust saab pakkuda rehabilitatsiooniplaaniga inimestele)
Kas sooviksid võimaluse korral olla esindatud Avituse esitatavates KN teenuse riigihanke pakkumistes? (Teenust saab pakkuda nt töötukassa või SKA klientidele)
Kas sooviksid võimaluse korral olla esindatud Avituse esitatavates KN teenuse pakkumise projektides? 
Kas sooviksid, et Avituse vahendab sinu kontakte eraklientidele (eraisikud ja organisatsioonid)?
Kas oleksid valmis esindama Avitust kogemusnõustamise valdkonna teenuse arendamisel ja teavitustöös? 
(Näiteks osalemine infopäevadel, seminaridel, esindus-kohtumistel, arendustöökohtumistel, artiklite kirjutamine vmt. Vabatahtlik töö.)
Saan Avituse KN võrgustiku või kogemusnõustamise valdkonna arendamisel kaasa aidata muul viisil