Tegevusteraapia

Lühidalt öelduna on tegevusteraapia tervise edendamine ja heaolu parandamine läbi tegevuste. Tegevusteraapia eesmärk on tegevusvõime säilitamine ja parandamine, et inimene saaks osaleda igapäevaelu tegevustes (töö-kool, vaba aeg, enese eest hoolitsemine). Tegevusteraapia on suunatud toimetuleku parandamisele. 

Avituses pakutakse 2015 kevadhooajal tegevusteraapia diplomipraktika korras tasuta tegevusteraapia teenust täiskasvanutele ja lastele.

Mõned näited, millega tegevusteraapias tegeletakse:

•    Igapäevategevuste harjutamine (nt eksponeerimine sotsiaalfoobia, agorafoobia puhul).
•    Suhtlemisoskuse treenimine (situatsioonide läbimängimine, harjutused, rollimängud).
•    Igapäevategevuste planeerimine (päevaplaani analüüsimine ning tasakaalustatud režiimi kavandamine, eesmärkide seadmine ja tulemuste analüüsimine).
•    Lõõgastustehnikate harjutamine.
•    Kognitiivsete võimete treenimine (mälu, tähelepanu, loogiline mõtlemine, probleemilahendus).
•    Spetsiifiliste oskuste omandamine (nt arvutikasutamine, CV koostamine).
•    Loovad harjutused (kunsti- ja muusikateraapia elementidega).
•    Praktiliste igapäevategevuste planeerimine, harjutamine.
•    Igapäevategevuste analüüsimine kognitiiv-käitumusliku viiteraami põhjal (negatiivsete automaatmõtete märkamine ja vaidlustamine).
•    Kokkuleppel ja sobivate osalejate olemasolul on võimalik läbi viia ka rühmategevusi.

Tegevusteraapiasse on oodatud:
Täiskasvanud:
vaimse tervise valdkonnas toetavat teraapiat vajavad inimesed, aga ka füüsiliste probleemide korral (nt insuldist või ajutraumast taastumisel, krooniliste haiguste puhul).
Lapsed, kes vajavad abi, tuge ja juhendamist üldises arengus, käitumise ja tähelepanu reguleerimisel, igapäevaoskuste arendamisel, emotsionaalse arengu toetamisel jpm. (Soovitavalt alates 2,5 a, kuid võimalikud ka erikokkulepped).
Tegevusteraapias võib käia nii ühel/paaril korral nõustamisel kui regulaarselt (olenevalt soovist ja vajadusest).

Tegevusteraapia tegeleb nii kognitiivsete (mälu, tajud, tähelepanu, mõtlemine, õppimine), psühhosotsiaalsete (meeleolu, minapilt, emotsioonid, suhtlemisoskus, rollide taju) kui sensomotoorsete (aistingud, peen- ja jämemotoorika, liigesliikuvus, kahe käe koostöö, silma-käe koostöö) tegevuseeldustega. Konkreetse teraapia sisu sõltub kliendi võimetest, eesmärkidest ja kättesaadavatest vahenditest.

  • Selle kohta, kuidas tegevusteraapiat kasutatakse laste puhul, võib lugeda intervjuust Anne Kurdiga.
  • Tegevusteraapiast üldiselt.
Tegevusteraapiat viib läbi
Ande Etti
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia IV kursuse üliõpilane

Info ja registreerimine
andeetti@gmail.com