Kogemusnõustajate väljaõpe 

Kogemusnõustaja? 
Kas mina ka?

,,Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalsetsotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.'' (allikas: KN juhend, Sotsiaalministeerium 2014)


Kogemusnõustamine on 2014. aastast alates Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö meetod. Sotsiaalministeerium on koostanud selle teenuse juhendi ja väljaõppe standardid.

Riikliku miinimumkoolituskava leiad siit lingilt

www.riigiteataja.ee/akt/129122015035

 

2016. aastast on kogemusnõustamise teenus kaasatud nii Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniprogrammidesse kui Töötukassa teenuste hulka tasustatud poolprofessionaalse teenusena, nagu seda varem on olnud tugiisikuteenus.


2015. aastal alustas Arengukeskus Avitus kogemusnõustajate laiemat väljaõpetamist Eestis. Avituse väljaõppeprogrammi toetavad rahaliselt Sotsiaalministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus.


Avituse kogemusnõustajate väljaõpe on suunatud psühholoogilistele teemadele. Selle läbides on võimalik toetada kliente psühholoogiliste probleemide valdkonnas. Muuhulgas siis, kui probleemid kaasnevad keeruliste olukordadega, näiteks töötus, füüsiline puue vmt.


Kui sina

*     omad kogemust mõnest füüsilisest haigusest või psüühikahäirest taastumises või pikaajalise keerulise olukorraga toimetulemisest 
*     soovid kasutada oma kogemust teiste toetamiseks

*  oled jõudnud taastumistöös või toimetulemises nii kaugele, et näed juhtunut positiivses valguses ja saad teistele positiivseks eeskujuks olla

*   saad kindlalt öelda, et kliendid ei oleks sinu puuduvate või puudulike lähisuhete asendajateks

*    oled valmis mõned kuud pühendama oma aega ja energiat õppimisele

*    oled valmis veel rohkem enese sisse vaatama

siis loe edasi siit