Kogemusnõustajate väljaõpe 

Kogemusnõustaja? 
Kas mina ka?

,,Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalsetsotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.'' (allikas: KN juhend, Sotsiaalministeerium 2014)


Kogemusnõustamine on aastast 2014 Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö viis ja alates 2016. aastast kasutavad seda ,,inimeselt-inimesele'' töötasandit ühe lisavõimalusena muuhulgas ka Sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Töötukassa. Lisaks on see osa erinevate organisatsioonide, kogukonna- ja omaalgatuse aitamistööst.


2015. aastal alustati Eestis kogemusnõustajate laiemat väljaõpetamist.


Riikliku - 182 akh - õppekava fail

Varasema õppekava täiendamise kinnitus Riigiteatajas 

Sotsiaalministeerium on koostanud selle teenuse juhendi ja väljaõppe standardid.


2016. aastast on kogemusnõustamise teenus kaasatud nii Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniprogrammidesse kui Töötukassa teenuste hulka tasustatud poolprofessionaalse teenusena, nagu seda varem on olnud tugiisikuteenus.


2015. aastal alustas Arengukeskus Avitus  kogemusnõustajate väljaõpetamist Eestis. Avituse väljaõppeprogrammi toetavad rahaliselt Eesti Töötukassa, Sotsiaalministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus.


Avituse kogemusnõustajate väljaõpe on suunatud psühholoogilise kriisiga toimetulemisele, mis kaasneb iga tõsise tervisekahjustuse või elu väljakutsuvate muutustega. Selle läbinuna on võimalik toetada kliente füüsiliste ja psühholoogiliste probleemide teemades. Muuhulgas siis, kui probleemid kaasnevad keeruliste olukordadega, näiteks töötus, füüsiline puue vmt.


Kui sina

*     omad kogemust mõnest füüsilisest haigusest või psüühikahäirest taastumises või pikaajalise keerulise olukorraga toimetulemisest 
*     soovid kasutada oma kogemust teiste toetamiseks

*  oled jõudnud taastumistöös või toimetulemises nii kaugele, et näed juhtunut positiivses valguses ja saad teistele positiivseks eeskujuks olla

*   saad kindlalt öelda, et kliendid ei oleks sinu puuduvate või puudulike lähisuhete asendajateks

*    oled valmis mõned kuud pühendama oma aega ja energiat õppimisele 

*    oled valmis veel rohkem enese sisse vaatama

siis loe edasi siit