Avituse kogemusnõustajate tegutsemise hetkeseis

Hea võrgustiku liige,

palun anna meile ja Sotsiaalministeeriumile, kui teenuse algatajale ja toetajale, teada kas, kus ja kuidas sa täna kogemusnõustajana tegutsed! Millised on sinu muljed ja emotsioonid.

Vabatahtlik ja mitteformaalne (nt sõprade ja tuttavatega) töö läheb samuti arvesse. Ka 1 tund aasta kohta on väärtus, mis tasuks kirja panna. 
Küsimused puudutavad aastat 2016 ja hetkeseisu. Ükski küsimus pole kohustuslik. Võib täita osaliselt. 

Aktiivne tegutsemine pole kohustus. Soovime lihtsalt infot, kuidas uus teenus käima on läinud ja milliseid võimalusi ning tööviise täna Eestis kasutatakse. Vormi lõpus saad soovi korral lisada oma ettepanekuid ja tähelepanekuid.

Sotsiaalministeeriumile, Sotsiaalkindlustusametile, töötu-kassale ja Astangu KRK-le edastame anonüümse kokkuvõtte.

PS 
Kui oled hetkel Avituse rehabilitatsioonimeeskonna loomise pooleliolevas protsessis, siis märgi ikka ka rehabilitatsiooni-meeskonna lahtrid jaatavalt.

Aitäh sulle!

Anneli
-------------------------------------------
Email again:

Tegin aastal 2016 kogemusnõustamise tööd vähemalt 1 tunni. 
(Kui vastasid siin eitavalt, siis võid järgnevad küsimused vahele jätta ja soovi korral täita vaid lõpus olevad tagasiside, ettepanekute ja tähelepanekute lahtrid.)

Minu KN töö maht jäi 2016 aastal vahemikku ...

Tegin eelmisel aastal tööd ... inimesega

Teen hetkel KN tööd ... 

Teen hetkel KN tööd ...

Teen  ...

Minu töötunni tasu (kätte) on individuaaltöö puhul ... 

Minu töötunni tasu (kätte) pere- või paarinõustamise puhul on ...

Minu töötunni tasu (kätte) on grupitöö või koolituste puhul ... 

Minu kliendid jõuavad minuni ...

Teemaks oli 

Tegin tööd ...