EMS (Enesehinnnaguline Meeleolu Skaala)

Aditro Estonia OÜ meeskonnale

Tegemist on anonüümse küsitlusega. Personaalse tagasiside saamiseks valige endale palun alias või parool, mille alusel leiate koolituspäeval üles oma paberkandjal skoorid ja soovitused.

Meeskondade juhid saavad anonüümse statistilise kokkuvõtte oma meeskonnaliikmete hetkeseisust.

Käesolevale küsitlusele on juurdepääs vaid meili teel kutse saanud inimestel. Küsimustik pole veebis teistele nähtav.
Email again:
Palun valige oma osakonna/üksuse nimetus

Kas teile on viimase kuu jooksul muret valmistanud mõni allpool nimetatud probleemidest? Märkige sobiv vastuse variant.

1 Kurvameelsus
2 Huvi kadumine
3 Alaväärsustunne
4 Enesesüüdistused
5 Surma-, surmasoovi- või enesetapumõtted
6 Üksildustunne
7 Lootusetus tuleviku suhtes
8 Võimetus rõõmu tunda
9 Loidus või väsimustunne
10 Vähenenud tähelepanu või keskendumis-võime
11 Puhkamine ei taasta jõudu
12 Kiire väsimine
13 Kiire ärritumine või vihastamine
14 Ärevuse või hirmutunne
15 Pingetunne või võimetus lõdvestuda
16 Liigne muretsemine paljude asjade pärast
17 Rahutus või kärsitus, nii et ei suuda paigal püsida 
 18 Kergesti ehmumine 
Täname!
Tulemused ja juurde kuuluvad selgitused saate koolitus-päevadel.