Meeskonna- ja enesejuhtimise koolitused

Avituse õppekava nr 8

Avitus pakub erinevaid meeskonnakoolituse mooduleid nii meie enda hubastes koolitusruumides, kui teie organisatsioonis kohapeal.

Avitus on MTR registreeringuga koolitusasutus. Seega saab Avituse koolitusi arvestada erialase täiendus-koolitusena.


Integreerime tavakoolituse, nõustamise ja supervisioonitöö tehnikaid. See mõjutab teadmiste omaksvõtmist, kinnistumist ja kasutamist. Kogu teooria tehakse omaseks ja mõistetavaks, analüüsides seda osalejate kogemuste ja näidete varal. Iga meeskond saab meie moodulitest kokku panna ,,enda’’ programmi. 

Pakutavad moodulid on 3 aasta jooksul testitud tööelus toetamise programmide ''Uus Algus'' ja ,,Stressivaba tööelu'' raames või ''Inimeste- ja enesejuhtimise koolituste'' raames.   Need on saanud ~350 osalejalt positiivse tagasiside. Moodulites omandatud teadmised-oskused on reaalselt aidanud meeldivat tööd leida, tööl püsida või tööstressi vähendada; on kaasa aidanud ümbritsevate inimeste käitumisajendite mõistmisele ja nende juhtimisele-mõjutamisele. Koolituste käigus õpitakse ennast ja teisi inimesi analüüsima,  õpitakse tundma tundma enda ja teiste tugevusi ja nõrkusi ning neid teadmisi reaalse elus kasutama; mõistetakse selgemini oma tööalaseid soove ja sihte; omandatekse efektiivse suhtlemise tehnikaid jpm.
 
Iga moodulit on võimalik tellida eraldi või koostada neist meeskonnale sobiv programm. 

Grupi suurus 6...20 in.

Pakutavad moodulid a´ 4-8 akh
4 akadeemilist tundi on minimaalne soovituslik teema käsitlemise aeg, 8 akadeemilise tunni jooksul on teemasid võimalik käsitleda detailsemalt

Organisatsioonitervise uurimine 1

Kopenhageni  Psühhosotsiaalne  Küsimustik COPSOQ  (Copenhagen Psychosocial Questionaire) ehk tööga seotud psühhosotsiaalse seisundi, tervise ja heaolu küsimustik (A questionnaire on psychosocial working conditions, health and well-being) uurib meeskonna ja organisatsiooni ressursse ja riskitegureid: rahulolu, pühendumine, rollikonfliktid, info, koostöö, autonoomsus, edenemine, juhtimine, toetus, keerukad situatsioonid.

Küsimustikku on võimalik täita anonüümselt ning juhtidel on võimalik saada kokkuvõte ja lühianalüüs.

 

Organisatsiooni tervise uurimine 2

EMS küsimustik, ehk emotsionaalse enesetunde enesemonitooringu küsimustik uurib meeskonnaliikmete püsistressi ja läbipõlemise riskitaset.

Küsimustikku on võimalik täita anonüümselt ning juhtidel on võimalik saada kokkuvõte ja lühianalüüs.


Isiksus

Isiksuseomadused – sünnipärased ja omandatud (test).

Kuidas on isikuomadused ressursside ja takistustena?

Tugevused ja nõrkused.

Kas takistavaid isiksuseomadusi saab muuta?

Kas edu tagavaid isiksuseomadusi saab arendada?

 

Suhtlemine 1 - Suhted ja suhtlemine

Suhtlemismustrid (test)

Töö suhtlemisviisidega

 

Suhtlemine 2 - Enesekehtestamine

Enesekehtestamise tehnikad

 

Suhtlemine 3 - Manipuleerimine

Manipulatiivsete suhtlusmustrite tundmine

Manipulatiivsetele suhtlusmustritele vastamine

 

Suhtlemine 4 - Grupiprotsessid

Grupiprotsesside ABC

Grupiprotsesside suunamine

 

Suhtlemine 5 - Meeskonnatöö

Meeskonna tajumine

Meeskonnatöö edendamise tehnikad

 

Arenguresurss 1 - Probleemilahendusoskus

Probleemilahendustehnikad

 

Arenguresurss 2 - Töö eesmärkide saavutamiseks

Isiklikud eesmärgid, tööalased eesmärgid

Eesmärkide seadmine

Töö eesmärkide saavutamiseks – milles see seisneb? 

Kuidas eesmärgid reaalsuseks muuta? (tehnikaid)

 

Arenguresurss 3 - Tegevuskavad

Isikliku või meeskonna tegevuskava loomise tehnikad

 

Arenguresurss 4 - Muutused töökohal

Pikaajaliste või suurte muutustega toimetulek meeskonnana. 

Pikaajaliste või suurte muutustega toimetulek meeskonnaliikmena

 

Motiveerimine 1 - Uskumused ja hoiakud

Läbivad uskumused ja hoiakud

Kuidas on minu uskumused seotud stressiga

Kas takistavaid negatiivseid uskumusi ja hoiakuid saab muuta?

 

Motiveerimine 2 - Väärtused

Isiklikud väärtused

Organisatsiooni väärtused

Meeskonnaliikmete väärtused

Erinevate väärtuste kokkusobitamine

Meeskonna väärtuste loomine

 

Motiveerimine 3 - Ressursid ja vajadused

Meeskonna ja meeskonnaliikmete võimete ja vajaduste kaardistamine

 

Motiveerimine 4 - Motivatsiooni allhoovused 

Ülekandeprotsessid

 

Motiveerimine 5 - Motivatsiooni allhoovused 

Toimetulekustrateegiad, kaitsestrateegiad

Kas need võivad mind või minu tööd ka kahjustada?

Kas minakaitseid ja toimetulekustrateegiaid saab muuta?

Toetavamad ja kahjustavamad kaitsekäitumised ja toimetulekuviisid

 

Motiveerimine 6 – Karjääri mõju

Töö sobivus (kutsevaliku, võimete ja huvide test)

Kuidas teha tööd edukamalt ja pingevabamalt?

Töö seos stressi, depressiooni ja läbipõlemisega


Motiveerimine 5 - Tehnikad

Motiveerimistehnikad

 

Motiveerimine 6 - Arenguvestlused

Motiveerimistehnikad arenguvestluse kontektis


Õpetama õpetamine

Kuidas õpetada uut töötajat või kolleegi tulemuslikult ja mõjusalt?

Kuidas juhendada uut töötajat või kolleegi tulemuslikult ja mõjusalt?

Õpetamise ja juhendamise uuemad metoodikad ja tehnikad

 

Stressihaldamine 1 - Stress, läbipõlemine, depressioon – mis need on?

Keda ohustab? Kes on kaitstud?

Stressi, depressiooni ja läbipõlemise mõju – kui paljusid puudutab, mida teeb elu ja töövõimega

Stressi, depressiooni ja läbipõlemise äratundmine ja põhjused

Kuidas stress, depressioon ja läbipõlemine mõjutavad elu, tööd ja suhteid (Schöstromi mudel)

 

Stressihaldamine 2 – Stressijuhtimine läbi lõõgastustehnikate

Stressijuhtimise põhimõtted

Lõõgastustehnikad

 

Stressihaldamine 3 – Mõtete ja emotsioonide juhtimise tehnikad

Töö negatiivsete automaatmõtetega

Lahenduskesksed tehnikad

Visualiseerimistehnikad

 

Töö ja tervis

Füüsiline tervis ja töö

Kuidas läbi füüsilise tervise toetada töötegemist ja psüühilist heaolu? (toitumine, liikumine, ravimid, toidulisandid, elustiil jmt)

Kuidas puhata?

 

Töö ja pere

Pere ja tööelu tasakaal – ressurss tööelus

 

Kriis töökohal

Kriisihaldamise tehnikad töö kontekstis

 

Erivajadusega töötaja töökohal

Psüühilise erivajadusega töötaja – probleemide galerii ja taust

Psüühiliste erivajadusega töötajate võimalikud piirangud

Psüühiliste erivajadusega töötajate eriomased ressursid

Psüühiliste erivajadusega töötajate toetamine töökohal (tööandjad, juhid, kolleegid)

 

Töölt lahkumine ehk out-placement

Töölt lahkumise ettevalmistamine - out-placement-meetodid

Uue karjääri ettevalmistamine


Soovi korral viime läbi koolitusi järgmistel teemadel:
  • meeleoluhäired
  • ärevushäired
  • isiksusehäired
  • erivajadusega (nt puude või kroonilise haigusega) inimesed meeskonnas - kuidas neid mõista ja toetada
positiivne vanemlus ja selle toetamine
ja teistel vaimset tervist toetavatel teemadel.

Moodulid sobivad:
  • mistahes organisatsiooni meeskonnatöö ja koostöö efektiivsemaks muutmiseks; meeskonna sisekliima parandamiseks; meeskonnaliikmete ressursside tundmaõppimiseks;
  • sotsiaalvaldkonna spetsialistidele erialaseks täiendkoolituseks - nt sotsiaaltöötajad, pedagoogid, sotsiaalvaldkonna ametnikud jt
Koolitusi on võimalik tellida, kui on koos min 6 inimese grupp. Igat moodulit on võimalik läbi viia pikemalt - 3 tundi on minimaalne aeg, et teemasid kvaliteetselt käsitleda. 
---------------------------------------------------------------------------------
  
Moodulite hinnad 2016:   

Meeskonnakoolitused Arengukeskuse Avitus ruumides  175 €/h rühma kohta (20 osalejat)
Suuremate mahtude korral küsige hinnapakkumist.
Hind sisaldab koolitaja töötasu, koolitusruume, jaotus-materjale ja kohvipausi kuni 20-le osalejale.  
Hinnale ei lisandu käibemaksu. 
Suuremate gruppide puhul lisandub koolitusmaterjalide kulu 0,8 € osaleja kohta ning kohvipausi kulu 0,25 € osaleja kohta.

Meeskonnakoolitused tellija ruumides 
150 €/h rühma kohta (kuni 20 osalejat)
Suuremate mahtude korral küsige hinnapakkumist. 
Hind sisaldab koolitaja töötasu, jaotusmaterjale kuni 20-le osalejale. 
Hinnale ei lisandu käibemaksu.  
Tallinnast väljaspool lisandub transpordi tasu kilometraaži alusel: 0,35 €/km edasi-tagasi suundadel.
Suuremate gruppide puhul lisandub koolitusmaterjalide kulu 1 € osaleja kohta. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Lisainfo ja tellimine 
 anneli@avitus.ee 
 56 696 105 
 Anneli Valdmann